در پاسخ به گزارش مهر مطرح شد؛ دارو به اندازه کافی در کشور وجود دارد

طب اصیل: مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، از تامین داروهای مورد نیاز مردم اطلاع داد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، محمد عبده زاده، در پاسخ به خبری در خصوص اینکه «تحریم ها سبب کمبود داروهای ضد صرع شده است»، اظهار داشت: تمامی داروهای موجود در لیست دارویی کشور به اندازه کافی تأمین و در حال توزیع به بیماران از راه داروخانه های سراسر کشور است.