نقش آفت کش ها در بروز چاقی

طب اصیل: متخصصان سلامت در مطالعه ای تازه به نقش آفت کش ها در بروز چاقی پی بردند.

به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، متخصصان در این مطالعه دریافتند که استفاده از آفت کش ها با ایجاد اختلال روی عملکرد و میکروبیوم روده، خطر مبتلاشدن به چاقی را بیشتر می کند.
"کلرپیریفوس" همچون آفت کش های پرمصرف در جهان است و نتایج بدست آمده در بررسی های پیشین از آن حکایت می کند که قرار گرفتن در معرض این آفت کش سبب چاقی و دیابت می شود. هرچند هنوز مکانیزم تاثیرگذاری این نوع آفت کش معین نمی باشد.
گروهی از متخصصان در چین در همین رابطه به مطالعه روی میکروبیوم روده انسان که مهمترین میکرو اکوسیستم در بدن است پرداختند.
میکروبیوم روده که حاوی ده ها تریلیون میکروارگانیسم است تاثیر حائز اهمیتی بر بدن دارد که از آن جمله می توان به ایمنی و وزن بدن اشاره نمود. همین طور به بدن در هضم بعضی از مواد غذایی که روده کوچک و معده قادر به هضم آن نیستند کمک می نماید.
متخصصان در مطالعه روی نمونه های حیوانی، این آفت کش را به آب و غذای موش ها اضافه کردند. آنها مشاهده نمودند که دریافت این آفت کش، انسجام روده را از بین برده و به افزایش ورود سموم به بدن و در نهایت به التهاب، مقاومت به انسولین و چاقی منجر می شود.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، مقاومت به انسولین در افراد چاق مشکل شایعی است و نقش کلیدی در مبتلاشدن به دیابت بازی می کند.