وزیر بهداشت: به بیمار بی مهری نشود

به گزارش طب اصیل وزیر بهداشت با بیان این که اجرای نسخه نویسی الکترونیک به تنهایی، حرکتی جزیره ای است، اظهار داشت: اتوبان ورود به نسخه نویسی الکترونیک، سیستم ارجاع، پزشک خانواده و اجرای راهنماهای بالینی، پرونده الکترونیک سلامت است.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، دکتر سعید نمکی در همایش معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی و مدیران کل سازمان بیمه سلامت و مراسم رونمایی از سامانه نسخه نویسی الکترونیک در ۳۱ استان کشور، اظهار داشت: من مطالعه زیادی روی بحث توسعه انجام دادم و یکی از الگوهای موفق را در این زمینه، کشورهای جنوب شرق آسیا می دانم. باید توجه کرد که نخستین عامل توسعه، وفاق ملی بخصوص در میان نخبگان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره است. دومین عامل رسیدن به توسعه، شفافیت است که اقداماتی مانند پرونده الکترونیک، نسخه نویسی الکترونیک، نظام اداری الکترونیک و غیره در این راستاست. همینطور سومین عامل نوع روابط با مردم و جهان است.
وی با بیان این که بحث تشکیل پرونده الکترونیک سلامت در چندین ماده برنامه پنجم و ششم توسعه مطرح شده، افزود: این در شرایطی است که بحث پرونده الکترونیک از پدیده های به شدت مغفول مانده در نظام سلامت است. البته من هیچگاه بر گذشتگان نمی تازم و نمی خواهم این پدیده را که چرا پرونده الکترونیک سلامت مغفول مانده، کالبدشکافی کنم. در عین حال اعلام می کنم که اجرای نسخه نویسی الکترونیک یک حرکت جزیره ای است.
وزیر بهداشت تصریح کرد: اتوبان ورود به نسخه نویسی الکترونیک، سیستم ارجاع، پزشک خانواده و اجرای راهنماهای بالینی، پرونده الکترونیک سلامت است، ازاین رو با نسخه نویسی الکترونیک، پرونده الکترونیک سلامت نخواهیم داشت، بلکه نسخه نویسی الکترونیک یک حرکت جزیره ای است که در دل پرونده الکترونیک سلامت جایگاه پیدا می کند.
نمکی افزود: بهرحال ما برای ایجاد این زیرساخت ها در نظام سلامت که جزو تکالیف قانونی مان است، اقدام می نماییم و پرونده الکترونیک سلامت که جزئی از آن نسخه نویسی الکترونیک است را دنبال خواهیم کرد. این اقدام مقدار زیادی از هزینه های القایی نظام سلامت را مدیریت کرده و هویت گیرنده خدمت را راحت تر مشخص می شود. همینطور چرخش خدمت و نوع خدمت در نظام سلامت را عریان تر خواهد نمود. در عین حال این اقدام می تواند از دور ریختن داروها جلوگیری کند. باید توجه کرد که در کشورهای پیشرفته سهم دارو از PDP، ۰.۶ تا ۰.۸ است، اما در کشور ما ۱.۳ است و باز هم می گوییم که این مقدار کم است.
نمکی افزود: همه ما باید گیوه ها را برکشیم و پرونده الکترونیک سلامت را نهادینه نماییم. قول داده ام تا در بهار آینده زیرساخت های این اقدام ایجاد شود. بهرحال ایجاد پرونده الکترونیک سلامت از وظایفی است که باید آنرا دنبال نماییم.
وزیر بهداشت تصریح کرد: در عین حال رسیدگی به امور مردم نخستین وظیفه ماست و نباید بگذاریم که حق بیمار پایمال شود، ازاین رو معاونین درمان باید نظارت شان را قوی کنند. بیمار نباید در سیستم بهداشت و درمان مورد بی مهری قرار گیرد.
وی همینطور اظهار نمود: البته راهکار حفظ حرمت بیماران، بی حرمتی به همکاران مان نیست. بهرحال ما همکارانی داریم که به مردم جفا می کنند، اما همکارانی را هم داریم که در دورترین نقاط مملکت خدمت می کنند. لباس سفید پزشکی یعنی لباس احرام، ازاین رو ضمن ایستادگی در مقابل حقوق بیماران و همراهان بیماران در مراکز دولتی، خصوصی و نیمه دولتی نباید حرمت جامعه پزشکی را بشکنیم.
وزیر بهداشت همینطور افزود: به آقای دکتر ظفرقندی هم عرض کردم که ما در درون حرفه باید راهکار تعدیل متخلف را دنبال نماییم و اگر لکه های کوچکی بر دامان پاکیزه پزشکی است، خودمان آنها را برطرف نماییم و غریبه را به درون مان راه ندهیم. ازاین رو ما دو وظیفه داریم؛ توجه به حقوق بیماران و مرتفع ساختن تخلف ضمن حفظ حرمت جامعه پزشکی است و به قول سعدی اقوام روزگار به اخلاق زنده است قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است.
گفتنی است که سامانه الکترونیک نسخه نویسی الکترونیک امروز در ۳۱ استان و در هر استان در یک شهر شروع شد.