تاکید وزیر بهداشت بر ضرورت مجازات های بازدارنده برای متخلفین عرصه بهداشت

به گزارش طب اصیل وزیر بهداشت اظهار داشت: امیدوارم امسال با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضائی با تخلفات حوزه بهداشت به گونه ای برخورد شود که از ارتکاب مجدد تخلف جلوگیری کند.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، دکتر سعید نمکی در حاشیه مراسم مانور مهندسی بهداشت محیط در طرح سلامت نوروزی با بیان این که امروز مانور بسیج سلامت نوروزی در حوزه بهداشت و با همکاری اورژانس و تعزیرات حکومتی آغاز شد، اظهار داشت: این مانور تا ۲۰ فروردین ماه ادامه دارد و همکاران بهداشت محیط ضمن بازرسی های مکرر و مؤثر از اماکن مختلف با دستگاه های مجهز و اتوماتیک بازرسی های خودرا انجام داده و در صورت مشاهده تخلف برمبنای قانون با متخلفین برخورد می کنند.
وی ادامه داد: امیدواریم نمایش کنندگان مواد غذایی هم رعایت حال مردم را داشته باشند تا کمترین مشکلات بهداشتی را در این ایام داشته باشیم. همین طور امیدوارم مردم با رعایت مسائل ایمنی در طول سفر ایام خوبی داشته باشند.
وی درباره ضرورت برخوردهای قانونی و بازدارنده با متخلفین عرصه بهداشت اظهار داشت: به هر حال در این حوزه قسمتی از کار در دست ما است و قسمتی هم خارج از حوزه وزارت بهداشت است. بر این اساس امیدوارم در نوروز امسال با کمک تعزیرات حکومتی و مراجع قضائی کار را با دقت و شدت بیشتری انجام دهیم و اگر کسی مرتکب تخلف شد، مجازاتش به گونه ای باشد که از ارتکاب به تخلف مجدد پیشگیری کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره استفاده از دفاتر خدمات سلامت در بخش خصوصی، اظهار داشت: ما به توسعه استفاده از بخش خصوصی برای کلیه خدمات موافقیم و می خواهیم که این خدمات را توسعه دهیم.