معاون وزیر بهداشت مطرح کرد؛ تشدید بازرسی های نوروزی از بیمارستان ها، تکلیف بخش خصوصی

به گزارش طب اصیل معاون درمان وزارت بهداشت، نسبت به تشدید نظارت ها و بازرسی ها از مراکز درمانی در روزهای نوروز، تاکید نمود.
قاسم جان بابایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به جزئیات طرح سلامت نوروزی وزارت بهداشت در حوزه درمان پرداخت و اظهار داشت: در طرح سلامت نوروزی، نقشه ارجاع برای انتقال مصدومان حوادث احتمال و بیماران در روزهای نوروز مشخص شده است.وی با اشاره به هماهنگی وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشکی برای پذیرش مصدومان و بیماران در بیمارستان های خصوصی، اضافه کرد: بازرسی ها و نظارت های حوزه درمان در روزهای نوروز، به شدت صورت خواهد گرفت تا کمترین مشکل در عرضه خدمات به هموطنان را داشته باشیم.معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه بیمارستان های خصوصی ملزم هستند در روزهای نوروز از صد درصد بخش اورژانس بیمارستانی استفاده کنند، خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد ظرفیت بیمارستانی در بخش خصوصی هم می بایست آماده عرضه خدمات درمانی به هموطنان و مسافران نوروزی باشد.به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، طرح سلامت نوروزی وزارت بهداشت از ۲۵ اسفند ۹۷ تا ۱۷ فروردین ۹۸ اجرا می شود.