مدیرعامل سازمان بیمه سلامت خبر داد؛ شروع به کار پایگاه بیمه شدگان درمان کشور در نیمه اول امسال

به گزارش طب اصیل مدیر عامل سازمان بیمه سلامت، از ایجاد پایگاه بیمه شدگان درمان کشور در سال ۹۸ و شروع به کار آن در طول۶ ماه ابتدایی سال آینده اطلاع داد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، طاهر موهبتی، با اشاره به برنامه های بیمه سلامت در سال ۹۸، اظهار داشت: پوشش حداکثری بیمه یکی از اقداماتی است که در سال ۹۸ انجام خواهیم داد، چون که در شرایط کنونی هیچ مانعی برای بیمه کردن افراد وجود ندارد، ضمن اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه برای بیمه الزامی تکلیف شده بود که مردم خویش را بیمه کنند، هر چند ضمانت اجرایی نداشت.وی اضافه کرد: بیمه سلامت این آمادگی را دارد که هر فردی را بر مبنای وسع مالی که دارد، تحت پوشش قرار دهد و چنانچه افرادی از توانایی مالی برخوردار نیستند، می توانند از مراجع ذی ربط تاییدیه بگیرند و طبیعی است که می توانند از تخفیف ها و یارانه دولت در بخش بیمه استفاده کنند.موهبتی خاطرنشان کرد: الکترونیکی کردن اسناد از دیگر اقداماتی است که در سال جدید انجام خواهیم داد که در سطح بیمارستان های دولتی اجرا خواهد شد و نسخه نویسی الکترونیکی را در ۳۰ درصد شهرهای کشور به نتیجه خواهیم رساند.وی افزود: ما باید در استحقاق سنجی وارد مرحله سرپایی شویم، اما لازم است یک دقت نظری داشته باشیم تا پیشرفت در حوزه IT فراخور بسترسازی اجتماعی صورت بگیرد و این گونه نیست که از فردا بخشنامه دهیم که تمام اسناد باید الکترونیکی شود، بلکه ۱۸۵ میلیون بار رجوع در کشور داریم که باید پذیرفته شوند. همینطور ۴۰ میلیون بیمه شده و ۴۳ هزار طرف قرارداد داریم که در میان آنها ۱۲ هزار نفر از داروخانه، پزشک متخصص و فوق تخصص و عمومی وجود دارند و طبیعتاً در مقابل تغییر رفتار مقاومت وجود دارد.موهبتی خاطرنشان کرد: ما باید این آمادگی را داشته باشیم که در حین انجام کار به گونه ای اقدام نماییم که فرآیندهای الکترونیکی رشد پیدا کنند، ضمن اینکه ITیکی دیگر از اهدافی است که دنبال می نماییم و در اینجا رویکرد جدی به بحث نظام ارجاع الکترونیکی داریم، کما اینکه وزیر بهداشت بارها بر اجرای نظام ارجاع تاکید کرده و طبیعی است که بیمه سلامت بعنوان بازوی اجرای وزارت بهداشت این مهم را اجرا نماید.وی اظهار نمود: ایجاد پایگاه بیمه شدگان درمان کشور بر مبنای بند چ ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه از دیگر اقداماتی است که در سال ۹۸ انجام می دهیم، ضمن اینکه قبل از این مناقصه آن چند بار برگزار شد، اما برنده نداشت، چون که به علت اوضاع اقتصادی کشور شرکت کننده نداشت و اخیرا قرارداد آن منعقد شده و در طول مدت ۶ ماه آینده عملیاتی خواهد شد، همینطور ادامه رفع همپوشانی را به صورت جدی پیگیری می نماییم که ایجاد پایگاه بیمه شدگان درمان کشور یکی از طریق های ممانعت از ایجاد آن است.مدیرعامل سازمان بیمه سلامت تصریح کرد: رویکرد علمی در برنامه های بیمه از اهمیت بسزایی برخوردار است، کما اینکه ۶ ماه قبل مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت را راه اندازی کردیم و توقع داریم که سال ۹۸ بتواند مبانی علمی بیمه سلامت را تقویت کرده و رویکردهای علمی عرضه دهیم تا بتوانیم با خرد جمعی و عقلانیت پیش برویم.موهبتی اضافه کرد: مدیریت منابع و منطقی کردن رفتار در دریافت خدمت یکی دیگر از مواردی بوده که از اهمیت بسزایی برخوردار است، چون که در شرایط کنونی هر خانواده بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان دارو در خانه دارند و با عنایت به اینکه تعداد ۲۵ میلیون خانوار وجود دارند و پیش بینی می شود که مبلغ ۱، ۷۵۰ میلیارد تومان دارو در خانه ها وجود دارد، ازاین رو باید به سمتی حرکت نماییم که با تجویز کنندگان انجمن های علمی و گروه های پزشکی رابطه برقرار نماییم و شرایط روز کشور را برای آنها تبیین نماییم و ما در این زمینه توفیق علمی نخواهیم داشت، مگر انجمن های علمی و سازمان نظام پزشکی در این راه به بیمه سلامت کمک کنند.وی در پاسخ به این پرسش که روند پرداخت مطالبات دانشگاه ها و داروخانه ها در چه مرحله ای است، اظهار داشت: پرداخت ها به دانشگاه ها به آبان ماه رسیده و هیچ بدهی هم در سال ۹۶ به این بخش نداریم، در مورد بخش غیردولتی هم داروخانه ها میانگین به مهرماه رسیده است.مدیر عامل سازمان بیمه سلامت تصریح کرد: بیمه سلامت به علت نبود تخصیص منابع بدهکار باقی مانده است که امیدواریم با تخصیص منابع بتوانیم بدهی های خویش را تسویه نماییم.