گزارش طب اصیل به نقل از مهر؛ ایرانی هایی که هنوز بیمه ندارند، ماجرای ۱۱ میلیون بیمه شده

به گزارش طب اصیل اظهارات معاون کل وزارت بهداشت، در خصوص اینکه هنوز ۷ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه نیستند، با آن ۱۱ میلیون بیمه شده در طرح تحول سلامت، تناقض دارد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، پیش از اجرای طرح تحول سلامت، عنوان می شد که در حدود ۱۱ میلیون نفر در کشور تحت پوشش بیمه نیستند. از همین رو، قرار شد آن تعداد از افراد فاقد بیمه، با اجرای طرح تحول سلامت تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرند. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، گفته است؛ هم اکنون ۹۳ درصد مردم بیمه هستند که نسبت به ۸۳.۶ دهم درصد قبلی رقم خوبی است، اما هنوز ۷ درصد مردم بیمه نیستند. وی در مورد حمایت های مالی از هزینه های درمانی مردم پس از طرح تحول سلامت، اضافه کرد: پرداختی برای هزینه های درمانی از ۵۸ درصد در سال ۸۹، به بالای ۵۴ درصد در سال های منتهی به ۹۲ رسید و در سال ۹۵ هم به ۳۵.۳ دهم درصد که رقم قابل توجهی است. معاون کل وزارت بهداشت: هم اکنون ۹۳ درصد مردم بیمه هستند که نسبت به ۸۳.۶ دهم درصد قبلی رقم خوبی است، اما هنوز ۷ درصد مردم بیمه نیستند این در شرایطی است که طاهر موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، تابستان سال قبل در جمع خبرنگاران، آماری از تعداد بیمه شدگان عرضه داده بود که در تناقض با آمار و ارقام موجود است. وی با اشاره به اینکه نزدیک به ۴۰ میلیون تحت پوشش بیمه سلامت هستند، گفته بود که ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه شده مربوط به کارکنان دولت هستند، یک میلیون و ۳۰۰ هزار بیمه شده سایر اقشار بوده و سهم صندوق روستاییان و عشایر بیشتر از ۲۲ میلیون بیمه شده و در حوزه سلامت همگانی هم ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار بیمه شده داریم. موهبتی با عنوان این مطلب که ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار همپوشانی بیمه ای از افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح داریم، بر لزوم رفع همپوشانی بیمه ای برای کاهش هزینه ها، تاکید کرده بود. این اظهارات نشان داده است که از مجموع ۱۱ میلیون بیمه شده در طرح تحول سلامت، عده ای هستند که بیمه داشته اند. زیرا، اگر غیر از این باشد، امروز نمی بایست که ۷ درصد جمعیت کشور همچنان بدون پوشش بیمه ای باشند. محمد نعیم امینی فرد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مبحث همپوشانی بیمه ای را تابستان سال قبل عنوان کرده بود. وی با انتقاد از اینکه ۲ تا ۲.۵ میلیون ایرانی دو یا ۳ دفترچه بیمه دارند، در مورد علت بروز چنین وضعیتی گفته بود که کارگزاران به جای بررسی رابطه بیمه ای و سوابق، استحقاق را مورد توجه قرار می دهند و فردی که سال ها پیش تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی بوده و هیچ ارتباطی با تأمین اجتماعی هم اکنون ندارد تحت عنوان همپوشانی تلقی کرده و بیمه وی را حذف می کنند. در همین حال، مهر سال ۹۷ بود که دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، در گزارشی، اعلام نموده بود که از مجموع جمعیت تحت پوشش، ۳۶ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۷۷۳ نفر بیمه شده هستند که ۱۳ میلیون و ۹۴۲ هزار و ۴۰۳ نفر بیمه شده اصلی و ۲۲ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۳۷۰ نفر بیمه شده تبعی هستند. همینطور در همین مدت ۶ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۹۱۲ نفر از جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی را مستمری بگیران می سازند که ۳ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۴۹۵ نفر مستمری بگیر اصلی و ۲ میلیون و ۶۷۱ هزار و ۴۱۷ نفر مستمری بگیر تبعی هستند. تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی تا آخر سه ماه اول سال ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن، افزایش ۱، ۸۱ درصدی و تعداد مستمری بگیران این سازمان در همین مدت رشد ۷.۲۴ درصدی را نشان می دهند. جالب اینکه، تابستان سال قبل بود که یکی از معاونان وزارت رفاه، عنوان کرده بود که ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند. این در شرایطی است که سازمان آمار ایران، جمعیت کشورمان را پارسال بیشتر از ۸۲ میلیون نفر اعلام نموده بود. یعنی اگر، سهم هر کدام از سازمان های بیمه گر، یعنی سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت را ۴۰ میلیون نفر تلقی نماییم، نمی بایست ۷ درصد جمعیت کشور بدون بیمه باشند. طاهر موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، در آخرین روزهای سال ۹۶، عنوان کرده بود که ۴۱ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران قرار دارند. عرضه آمارهای مختلف و مختلف از جانب متولیان حوزه سلامت، با تناقض هایی در اعداد و ارقام تعداد بیمه شدگان در کشور همراه می باشد. این وضعیت، سبب شده است که نتوانیم به درستی، آمار دقیق و مستند از افراد فاقد پوشش بیمه ای داشته باشیم. در حالیکه قرار بود با پوشش بیمه ای ۱۱ میلیون فاقد بیمه در طرح تحول سلامت، هیچ ایرانی بدون دفترچه بیمه نباشد.