نماینده وزیر بهداشت در مناطق محروم کشور انتخاب شد

به گزارش طب اصیل وزیر بهداشت در حکمی یوسف صدیقی را بعنوان مشاور و نماینده خود در نقاط محروم کشور منصوب نمود.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا و بنابر اعلام وبدا، در متن حکم دکتر سعید نمکی آمده است: « با عنایت به سوابق ارزشمند جنابعالی، بدینوسیله بعنوان مشاور و نماینده ویژه اینجانب در نقاط محروم منصوب می شوید.
بدیهی است بررسی نقاط ضعف و قوت در خدمت رسانی به مردم نقاط محروم کشور و تهیه نقشه راه توسعه زیرساخت های مناطق مذکور با همکاری معاونت های ذیربط از مسئولیت های اساسی جنابعالی است. امید است با اتکال به خداوند بزرگ و بهره گیری از کلیه ظرفیت های درون و بیرون از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رسیدگی به نقاط محروم و کمتر برخوردار کشور موفق باشید.»