محققان پی بردند؛ روغن نعناع به تسکین مشکل بلع کمک می نماید

طب اصیل: نتایج مطالعه جدید نشان داده است روغن نعناع می تواند به درمان بیمارانی که مشکل بلع، بدون داشتن درد قلبی در ناحیه قفسه سینه، دارند کمک نماید.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، روغن نعناع یک عنصر اثبات شده در درمان سندروم روده تحریک پذیر است. محققان در این مطالعه به بررسی تأثیر آن بر بیماران گرفتار مشکل در بلعیدن غذا پرداختند. از بین ۳۸ بیمار ثبت نام کرده در مطالعه پایلوت، ۶۳ درصدشان بهبود در علایم شأن را گزارش کردند. «دونالد کستل»، پژوهشگر ارشد مطالعه، در این باره می گوید: «یافته های ما نشان داده است نعناع با آرام سازی ماهیچه قسمت تحتانی مری از این علایم پیشگیری می کند.» روغن نعناع به خاطر خواص آرام سازی ماهیچه ها، دارای تأثیرات درمانی در بعضی انواع اختلالات است. اما فقط در دو مطالعه به بررسی نقش آن در دستگاه گوارش فوقانی پرداخته شده است. یافته ها نشان داد بیمارانی که پیش از غذاخوردن، قرص روغن نعناع دریافت نمودند، بلع بهتری در زمان غذاخوردن داشتند. در مورد بیمارانی که گرفتار اختلالات انقباضی در مری بودند، مشکلات بلع ۸۳ درصد بهتر شده بود.

منبع: