سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: افزایش تعرفه های درمانی تا ۱۰ سال آینده معنایی ندارد

طب اصیل: سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: با افزایش ۱۲۰ درصدی تعرفه ها پس از اجرای طرح تحول سلامت تا ۱۰ سال آینده نباید افزایشی در این زمینه وجود داشته باشد.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی درباره اعتراض پزشکان به تعرفه های خدمات درمانی سال ۹۸ در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری مهر اظهار داشت: با افزایش هایی که سال های گذشته آقای دکتر قاضی زاده هاشمی در بحث طرح تحول انجام داد، این نوع اعتراضات معنایی ندارد. پزشکان دندان گردی نکنند و مستضعفین را در نظر بگیرند. وی افزود: معمولاً طبقات ضعیف به این پزشکان که معترض هستند، بازگشت می کنند. به اعتقاد بنده ۱۰ درصد هم زیاد است و باید قانع باشند. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در ادامه اشاره کرد: با افزایش ۱۲۰ درصدی تعرفه ها پس از اجرای طرح تحول سلامت تا ۱۰ سال آینده نباید افزایشی وجود داشته باشد. اگر افزایشی داده شده، غیر عادلانه است. بدین سبب باید به همین راضی باشند و خدا را شکر کنند. به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، ۲۹ اسفندماه ۹۷ سعید نمکی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از افزایش ۱۰ درصدی تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی در بخش دولتی و افزایش ۱۳ درصدی در بخش خصوصی آگاهی داده بود. همزمان با رسانه ای شدن این موضوع، مخالفت ها و اعتراضات شدیدی از طرف جامعه پزشکی به وجود آمد.

منبع: