رئیس مرکز فراهم آوری و پیوند اعضای وزارت بهداشت؛ سال قبل ۹۲۳ مورد اهدای عضو از افراد مرگ مغزی داشتیم

به گزارش طب اصیل رئیس مرکز فراهم آوری و پیوند اعضای وزارت بهداشت، اظهار داشت: فروردین ۹۸، بیشترین اهدای عضو از افراد مرگ مغزی را داشتیم.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، ساناز دهقان، روز شنبه در نشست خبری روز ملی اهدای عضو، تصریح کرد: سال قبل ۹۲۳ مورد اهدای عضو از افراد مرگ مغزی داشتیم که ایران را به رتبه ۳۹ در اهدای عضو رساند. وی افزود: البته فعالیت های جدی ما پارسال از مرداد ۹۷ صورت گرفت، به صورتی که با همکاری هایی که با اورژانس هوایی داشتیم امسال توانستیم در مدت ۵۶ دقیقه یک قلب را از رشت به تهران برسانیم که این پیشرفت بسیار مهمی است. دهقان با اشاره به اینکه فروردین ۹۸ نسبت به سال های گذشته بیشترین آمار اهدای عضو را داشتیم، اظهار داشت: امسال سامانه رجیستری اهدای عضو به راه افتاده است و در نیمه دوم سال سامانه رجیستری پیوند قلب و کبد کار خویش را آغاز خواهد نمود.