اجرای نظام ارجاع الکترونیک به کجا رسید؟

طب اصیل: معاون درمان وزارت بهداشت درباره وضعیت پیشرفت نظام ارجاع در کشور توضیح داد.

دکتر قاسم جان بابایی در گفت و گو با ایسنا، درباره اجرای نظام ارجاع الکترونیک در کشور اظهار داشت: خوشبختانه شش استان مازندران، گیلان، فارس، زنجان و آذربایجان شرقی جزو استان های پیشرو در زمینه پیشبرد نظام ارجاع هستند و بتازگی هم دانشگاه علوم پزشکی خراسان در این زمینه اقدامات خوبی را انجام داده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون نظام ارجاع در بعضی استان ها از فاز روستایی، وارد فاز نظام ارجاع شهری شده است. امیدواریم تا آخر سال بتوانیم اجرای نظام ارجاع را در این شش استان تکمیل نماییم و پیش بریم البته نظام ارجاع را به تدریج در سایر استان ها هم پیش می بریم.

جان بابایی اشاره کرد: این شش استان نظام ارجاع الکترونیک را پیاده سازی می کنند. اجرای نظام ارجاع در روستاها کامل شده است و امیدواریم بتوانیم مجموع این اقدام را کامل نماییم.

منبع: