چگونگی ارائه خدمت بیمه سلامت به بیماران هموفیلی

طب اصیل: رئیس گروه دارو دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: ارائه خدمات به بیماران هموفیلی بر طبق بسته خدمتی ابلاغی است و خدمات به این بیماران کاهش نداشته است.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، نوشین جزایری اظهار داشت: پرداخت و هزینه کرد سازمان بیمه سلامت درباب بیماران هموفیلی همچون گذشته بر طبق قانون و ضوابط ابلاغی است.
وی ادامه داد: درحال حاضر داروهای اختصاصی بیماران هموفیلی همچون شاخصهای انعقادی بطور بلاعوض در بخش سرپایی و بستری در اختیار این بیماران قرار می گیرد و هیچ گونه وجهی بابت دریافت این داروها از طرف بیمار پرداخت نمی شود؛ ضمن اینکه بسته خدمتی این بیماران بر طبق ابلاغیه های وزارت متبوع تعیین شده است.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، جزایری با اشاره به اینکه بتازگی در بسته خدمتی بیماران هموفیلی هیچ گونه محدودیت جدیدی اعمال نشده و فرانشیز پرداختی بیماران نیز افزایش نیافته، گفت: مسئولیت تامین دارو و نظارت بر پرداخت مطالبات شرکت های تامین کننده دارو از طرف داروخانه ها در حیطه وظایف این سازمان نیست.
رئیس گروه داروی دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت اشاره کرد: عملکرد این سازمان درباب اعتبارات و هزینه کرد دارو همانند سایر حساب های مالی این سازمان کاملا شفاف بوده و همواره تحت نظارت نهادهای ناظر همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور قرار دارد.

منبع: