تفاهم سازمان های انتقال خون و انرژی اتمی برای تولید سانتریفیوژ بانک خون

طب اصیل: سازمان انتقال خون و سازمان انرژی اتمی در تفاهم نامه ای بر طراحی و تولید سانتریفیوژهای مورد نیاز بانک خون کشور با فناوری و دانش فنی دانشمندان کشورمان تاکید نمودند.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، در این تفاهم نامه که به امضای دکتر پور فتح اله مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران و مهندس اصغر زارعان دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی رسید، مقرر شد در امتداد عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص پشتیبانی از تولیدات ملی، بعضی از تجهیزات استراتژیک این سازمان جهت رفع همیشگی وابستگی کشور به شرکت های خارجی توسط سازمان انرژی اتمی تامین گردد.

بنابر اعلام وبدا، همین طور مقرر شد سازمان انرژی اتمی بر اساس تجربیات موفق خود در این زمینه تجهیزات یاد شده را در یک سال بعد از امضای این یادداشت تفاهم با فناوری روزآمد و بومی و طبق بالاترین استانداردهای فنی تولید و تامین کند.

منبع: