اعتراض زنان ژاپنی ضد کفش پاشنه بلند

به گزارش طب اصیل در ژاپن زنان شاغل اغلب مجبور به پوشیدن کفش پاشنه بلند در محل کار هستند و این اجبار، قانونی نانوشته است که کاسه صبر خیلی از زنان ژاپنی را سرریز کرده است.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، بیشتر کنسرن ها و شرکت های ژاپنی در زمینه پوشش کارمندان خود در محل کار خیلی سخت گیر هستند. مثلا کارمندان زن باید در محل کار کفش پاشنه بلند بپوشند و خیلی از زنان شاغل سال هاست که از این وضعیت گله دارند.
اکنون ایشیکاوا، هنرپیشه و نویسنده معروف ژاپنی کمپینی با هشتک “کوتو” (KuToo) ضد اجبار به پوشیدن کفش پاشنه بلند به راه انداخته است.
حال بیشتر از ۲۰ هزار زن ژاپنی در پشتیبانی از کمپین او طوماری خطاب به دولت ژاپن امضاء کردند.
در این طومار از دولت خواسته شده وضع “مقررات پوشیدن کفش پاشنه بلند برای زنان توسط کارفرما” را ممنوع کند، چون چنین مقرراتی مصداق تبعیض و آزار زنان است.
به گزارش دویچه وله، طومار آنها با اشاره به نتایج پوشیدن مداوم کفش پاشنه بلند برای سلامت زنان به وزارت بهداشت ژاپن فرستاده شده است. مقامات مسئول این وزارتخانه هم اعلام نموده اند که درخواست مطرح شده توسط زنان و امکان اجرای آنرا بررسی می کنند.