دبیر علمی کنگره جامعه جراحان ایران؛ بررسی تروما و سرطان های شایع در کنگره جامعه جراحان ایران

به گزارش طب اصیل دبیر علمی چهل و سومین کنگره جامعه جراحان ایران، به تشریح برنامه های کنگره امسال پرداخت.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، مصطفی جابر انصاری، بامداد شنبه در چهل و سومین کنگره جامعه جراحان ایران در مرکز همایش های رازی، اظهار داشت: در کنگره امسال علاوه بر تداوم برنامه های کنگره های قبلی، توجه به استفاده حداکثری از برنامه های مشترک بین تخصصی مورد تاکید قرار گرفته است. وی به محورهای مهم کنگره امسال اشاره نمود و اضافه کرد: مباحثی همچون تروما و سرطان های شایع، و همینطور مبحث جراحان جوان و دستیاران جراحی، در این کنگره مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. جابر انصاری، از برگزاری میزگردهای مختلف در کنگره جامعه جراحان ایران اطلاع داد و اظهار داشت: ۲۵۸ ساعت برنامه علمی در ۱۵ شاخه، ۱۹ ساعت برنامه علمی تروما، عرضه ۴۰۳ مقاله در ۱۵ شاخه جراحی و همینطور برگزاری ۹۸ میزگرد، همچون برنامه های کنگره امسال است. دبیر علمی کنگره جامعه جراحان ایران، تصریح کرد: برای کنگره امسال بالاترین حد امتیاز برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است که بین ۱۴ تا ۲۰ امتیاز متناسب با حضور در برنامه های کنگره خواهد بود.