وزیر بهداشت در فراکسیون امید مطرح کرد نیازی به وارد کردن داروهای خارجی با مشابه داخلی وجود ندارد

به گزارش طب اصیل سخنگوی فراکسیون امید اظهار داشت که طبق توضیحات وزیر بهداشت، کیفیت داروهای تولید داخل به سطحی رسیده که احتیاج به واردات داروهای خارجی با مشابه داخلی نداریم.
فاطمه سعیدی در گفتگو با ایسنا، در توضیح جلسه امروز فراکسیون امید، اظهار داشت: این جلسه با حضور وزیر بهداشت و درمان برگزار گردید که آقای نمکی گزارشی از عملکرد خود عرضه کرد و نمایندگان هم نظرات خویش را بیان نمودند که می توان به مبحث کمبود دارو و نیروی انسانی، حقوق عقب افتاده کارکنان، کمبود تخت های بیمارستانی اشاره نمود.
به قول وی در این نشست درباره کمبود دارو وزیر بهداشت این توضیح را داد که کیفیت داروهای تولید داخل به سطحی رسیده که نیازی به وارد کردن داروی خارجی وجود ندارد.
سعیدی افزود: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این نشست بحث توریسم درمانی بود. بدان معنا که بیماران کشورهای حوزه خلیج فارس و همسایه در ایران برای درمان حضور پیدا کنند که نتیجه آن ارز آوری در کشور می شود.
او در آخر اظهار داشت که وزیر بهداشت در این نشست قول داد که مبحث بهسازی بیمارستان های فرسوده را پیگیری کند. البته این امر در صورت تأمین بودجه محقق خواهد شد.