اجرای طرح پایش فشار خون در مجلس

به گزارش طب اصیل امروز در راهروهای مجلس طرح پایش فشار خون اجرا شد.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، اداره کل سلامت با همکاری وزارت بهداشت طرح پایش فشار خون را برای کارکنان و نمایندگان مجلس در راهروهای مجلس اجرا کرد.
برخی از نمایندگان در این طرح مشارکت کردند.