آموزش و توانمندسازی پرستاران مناطق محروم کشور در حیطه های تخصصی

به گزارش طب اصیل مدیرکل دفتر توانمندسازی و بهبود سرمایه های انسانی معاونت پرستاری وزارت بهداشت اظهار داشت: ۲۸۰ پرستار مناطق محروم کشور با حضور در دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در تهران، آموزش و توانمندسازی در پنج حیطه تخصصی مراقبت های پرستاری ویژه ICU، سوختگی، CCU، دیالیز و اورژانس را دریافت نمودند.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، احمد نجاتیان با بیان این خبر اضافه کرد: در سال ۹۷ با هدف ارتقای دانش و توانمندی های پرستاران شاغل در مراکز درمانی مناطق محروم کشور با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی تعداد ۲۸۰ پرستار شاغل در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور در دوره های تخصصی شرکت کردند.

وی با اشاره به توسعه بخش درمان در تمامی مناطق کشور و ایجاد بخش های تخصصی و فوق تخصصی در شهرهایی که قبلا فقط خدمات سرپایی در آن انجام شده بود، اظهار داشت: خوشبختانه در طرح تحول سلامت به توسعه خدمات در مناطق محروم توجه ویژه ای شده است و با ساخت و تجهیز بیمارستان ها و تامین پزشکان متخصص، خدمات تخصصی در این شهرها به مردم عرضه می شود که گام مهمی در ارتقای دسترسی آحاد مردم به خدمات سلامت دارد.

مدیرکل دفتر توانمندسازی و بهبود سرمایه های انسانی معاونت پرستاری وزارت بهداشت افزود: در همین زمینه با عنایت به اهمیت مراقبت های پرستاری، برنامه آموزش و توانمندسازی پرستاران شاغل در این شهرها در دستور کار قرار گرفته و با همکاری خیلی خوب دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در تهران که دارای بخش های تخصصی و فوق تخصصی و اعضای هیات علمی و پرستاران با تجربه هستند، این آموزش ها در پنج حیطه تخصصی مراقبت های پرستاری ویژه ICU، سوختگی، CCU، دیالیز و اورژانس عرضه شده است.

نجاتیان، پرستاران شرکت کننده را از استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ایلام، خراسان جنوبی و رضوی، بوشهر، لرستان وکرمان اعلام نمود و اظهار داشت: بازخوردهای این دوره ها خیلی خوب بوده و خیلی از این پرستاران پس از تکمیل دوره ها در محیط کار خود منشا اثر بوده اند.

بنابر اعلام وبدا، وی با اشاره به تداوم این برنامه اظهار داشت: بنا داریم امسال هم این برنامه را ادامه دهیم، ولی در حال نظرسنجی از دانشگاه ها برای اولویت های آموزشی و نحوه برگزاری دوره ها هستیم و امکان دارد در این دوره برای برخی استان ها مدرس اعزام نماییم.