معاون کل وزارت بهداشت؛ آثار تورمی منجر به کاهش هزینه های درمانی خانواده ها می شود

طب اصیل: معاون کل وزارت بهداشت اظهار داشت: در شرایط تورمی و کاهش رشد اقتصادی وکاهش قدرت خرید خانوار، بالاجبار از هزینه های ضروری نظیر درمان خانواده ها کم می شود.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، ایرج حریرچی، گفت: برمبنای تجربه سال ۱۳۹۱ که توأم با تورم بالا و کاهش قابل توجه رشد اقتصادی بود، سرانه بار بازگشت مردم به مراکز بهداشتی و درمانی ۳ الی ۷ درصد کم شد و در چنین شرایطی عرضه بیشتر خدمات درمانی با تعرفه حداقلی (مثل تعرفه دولتی) و یا خدمات بلاعوض برای اقشار لطمه پذیر (نظیر فعالیت گروههای جهادی و خیریه) ضروری می باشد. وی اشاره کرد: خوشبختانه با اقدامات دولت تدبیر و امید در کاهش پرداخت از جیب مردم در کل هزینه های درمانی و خصوصاً در مراکز دولتی و نیز افزایش دسترسی به خدمات ارزان با ساخت و تجهیز کلینیک های ویژه و بیمارستان های دولتی در مناطق محروم احتمال بروز چنین پدیده ای کاسته شده است. معاون کل وزارت بهداشت تصریح کرد: با افزایش خدمت رسانی با حداقل تعرفه در مراکز دولتی و خیریه و نیز همکاری مناسب جامعه پزشکی در بخش خصوصی با عدم افزایش تعرفه ها در خدمات جراحی و افزایش بسیار کمتر از نرخ تورم در هزینه ویزیت سرپایی و نیز کنترل قیمت دارو و تجهیزات پزشکی، شرایط گذرای فعلی با سربلندی مردم ایران و خدمتگزاران آنها در حوزه سلامت سپری خواهد شد.

منبع: