فراهم شدن پوشش بیمه ای زندانیان و افراد تحت تکفل آنها

طب اصیل: معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: زندانیانی که از قبل تحت پوشش بیمه سلامت باشند، در زندان نیز این بیمه را دارند، اما اگر فاقد پوشش هرگونه بیمه ای باشند، برمبنای تفاهم نامه ای که بین سازمان بیمه سلامت و سازمان زندان ها بزودی به امضا می رسد، تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، دکتر کوروش فرزین درباره پوشش بیمه سلامت برای زندانیان و خانواده های آنها اضافه کرد: این بیماران و خانواده تحت تکفل آنها اگر نیاز به خدمات درمانی بستری داشته باشند، برای آنها معرفی نامه صادر می شود. همین طور برای زندانیان مجهول الهویه نیز کد شناسه ای با عنوان کد یکتا صادر و برای او معرفی نامه صادر می شود تا خدمات بستری را در مراکز درمانی دولتی دریافت کند.
وی افزود: این تفاهم نامه در حال آماده شدن است و بزودی به امضا می رسد تا زندانیان و خانواده های آنها از خدمات بیمه سلامت بهره مند شوند.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، فرزین بیان کرد: زندانیانی که هم اکنون تحت پوشش بیمه سلامت هستند، خدمات سلامت را در همان صندوق بیمه ای فعلی دریافت می کنند.

منبع: