سازمان غذا و دارو اعلام کرد؛ آگهی به شرکت های دارویی، شرط تمدید پروانه ساخت

طب اصیل: سازمان غذا و دارو به صاحبان شرکت های دارویی آگهی داد پروانه ساخت آنها در صورت عدم عمل به تعهدات خود نسبت به تامین دارو، غیرفعال می شود.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اعلام نمود: پروانه اقلام دارویی که صاحبان آنها (اعم از تولیدی و وارداتی) مبادرت به تامین دارو طبق تعهدات خود نکنند، با کسب مجوز از کمیسیون قانونی ساخت، غیر فعال شده و اقدامی درباب تخصیص سهمیه بازار و ارز و تمدید پروانه آنها صورت نخواهد گرفت.سیاست تشویق به تولید مولکول های جدیداداره کل دارو سازمان غذا و دارو مصوبه جدیدی برای تشویق تولیدکنندگان داخلی به تولید مولکول های جدید دارویی ابلاغ نمود. برمبنای اعلام اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو؛ نظر به محدودیت منابع ارزی، سیاست مدیریت بهینه منابع و تشویق شرکت های تولیدکننده داخلی به تولید مولکول های جدید، در جلسه کمیسیون قانونی ساخت و ورود دارو در ۱۱ تیر مصوب شد، درخواست های جدید جهت صدور پروانه تولید (تقاضای مسیر بندی بررسی پرونده) برای اقلامی که دارای بیشتر از هشت پروانه تولید فعال در بازار هستند، از تاریخ ابلاغ این رای به مدت یک سال پذیرش نخواهد شد.

منبع: