در گزارش طب اصیل مطرح شد؛ تضعیف متخصصین داخلی از درون وزارت بهداشت

به گزارش طب اصیل رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، نسبت به اعمال نفوذ برخی در وزارت بهداشت برای تضعیف متخصصین داخلی بعنوان مادر طب، انتقاد نمود و اظهار داشت: این وضعیت سبب افزایش هزینه های نظام سلامت خواهد شد.
ایرج خسرونیا، در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: مشکل این است که هم اکنون تعداد متخصصین داخلی کشور روز به روز کمتر می شود، در حالیکه متخصصین داخلی بعنوان رشته مادر در دنیا شناخته می شوند. به صورتی که این رشته پزشکی در آمریکا و اروپا، دومین رشته درآمدزا شناخته می شود. وی با انتقاد از اینکه در ایران توجهی به متخصصین داخلی نمی گردد، اضافه کرد: تعداد تحصیل کرده های این رشته در کشور بیشتر از ۸ هزار نفر است، اما کمتر از ۳۵۰۰ نفر در این رشته مشغول کار هستند. زیرا، برخی از آنها یا تغییر رشته داده اند و یا اینکه این رشته را رها کرده و مهاجرت کرده اند. خسرونیا افزود: ارجاع مستقیم بیمار از پزشک عمومی به فوق تخصص، یکی از تبعات کم توجهی به رشته داخلی است. وی ادامه داد: متاسفانه برای تعداد باقی مانده از متخصصین داخلی که بعنوان متخصص گوارش کار می کنند، فشارهایی از سمت و سوی وزارت بهداشت اعمال می شود که فعالیت آنها را محدود کند. در حالیکه رشته هایی همچون قلب، دندانپزشکی و جراح عمومی، بدون هیچ محدودیتی در زمینه های در رابطه با رشته خودشان فعالیت می نمایند. رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، تصریح کرد: این قبیل اعمال فشارها و محدودیت ها سبب شده که پزشکان «مادر طب»، رشته خویش را رها کنند و ما هم اکنون با کمبود متخصص داخلی مواجه هستیم. به صورتی که در تهران هم کمتر از ۱۰۰ متخصص داخلی کار کشته وجود دارد. خسرونیا با انتقاد از اعمال نفوذ یک فوق تخصص در وزارت بهداشت، اظهار داشت: علاقه به پول و شهرت، سبب شده این جریان فقط به فکر درآمدزایی خودشان باشند. وی افزود: هر وزیر یا معاون وزیری که عوض می شود و ما با آنها صحبت می نماییم، حرف های ما را می پذیرند، اما اعمال نفوذها سبب می شود هیچ اتفاقی برای رشته داخلی رخ ندهد. رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران اضافه کرد: ادامه چنین وضعیتی سبب افزایش هزینه های دولت خواهد شد، چونکه در هیچ کجای دنیا این طور نیست که بیمار پس از رفتن به پزشک عمومی، سراغ فوق تخصص برود. در همه جای دنیا، ۶ تا ۷ ماه طول می کشد که یک بیمار پس از رفتن به متخصص داخلی، به فوق تخصص معرفی شود.

منبع: