رییس سازمان غذا و دارو عنوان کرد تقویت و طراحی سیستم های نظارتی جدید در حوزه غذا و دارو در کشور

به گزارش طب اصیل رئیس سازمان غذا و دارو اظهار داشت: در حال طراحی سیستم های نظارتی جدید و تقویت سامانه های نظارتی موجود در سازمان غذا و دارو هستیم که از هر گونه تخلفی در این سیستم که منجر به تضییع حقوق مردم شود، پیشگیری نماییم.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، دکتر محمدرضا شانه ساز در حاشیه اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور در مشهد خاطرنشان کرد: برای افزایش قدرت نظارتی بر فرایندها، ضمن تقویت سامانه های نظارتی در سطح وزارت و دانشگاه ها، بخشی از فعالیت های اداری و اجرایی که وقت و انرژی زیادی از کارشناسان و بخش های ستادی را درگیر می کند به بخش غیردولتی واگذار می شود تا انرژی نظارتی سیستم آزاد شود و امکان نظارت دقیق تر و کارآمدتر بر این گونه مسائل تقویت شود.
رئیس سازمان غذا و دارو در همین زمینه افزود: باید در نظر داشته باشیم که هم اکنون محصولات بسیار زیاد و متنوعی در زمینه انواع فراورده های غذایی، دارویی، محصولات نانو، بیوتکنولوژی، سل تراپی و محصولات جدید دیگر به بازار مصرف وارد شده که کار سازمان غذا و دارو در بخش مجوزها و نظارت ها را سنگین تر می کند.
وی ادامه داد: باید خدمات و فعالیت های اجرایی و اداری را که در زمینه صدور مجوزها، تکمیل مدارک، مستندسازی ها و سایر موارد مشابه وجود دارد و می توان آنها را به بخش های غیر دولتی واگذار کرد، برون سپاری نماییم تا بتوانیم خدمات بهتر و با کیفیت تری به مردم عرضه نماییم.
شانه ساز تصریح کرد: در حال شناسایی شرکت ها و سازمان های مردم نهادی هستیم که بتوانیم کارهای در رابطه با این فعالیت ها را به آنها واگذار نماییم و بار اجرایی ستاد را کاهش دهیم.
رئیس سازمان غذا و داروی کشور اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان، مجموعه های دانشگاهی و برخی مؤسسات و مراکزی که از نظر قانونی می توانند خدمات به دولت عرضه کنند، جزو گزینه های مطرح هستند که بعد از شناسایی و بررسی توانمندی ها، امکانات و صلاحیت های علمی و اجرایی و تصویب در وزارت بهداشت، کارهای مذکور به آنها واگذار خواهد شد.
بنابر اعلام وبدا، وی خاطرنشان کرد: بخشی از کار صدور مجوزها و نظارت ها که مربوط به صلاحیت ها و یا فعالیت های حاکمیتی است در ستاد باقی خواهد ماند و وزارت بهداشت آنرا هدایت می کند، اما سایر فعالیت ها به بخش غیر دولتی واگذار می شود که یک امر متداول در تمام کشورها همچون کشورهای پیشرفته است.
رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: قسمت امور اجرایی مربوط به مجوزها و امور در رابطه با آنها در ستادهای وزارت و دانشگاه ها، حدود ۸۰ درصد وقت کارکنان و کارشناسان را به خود اختصاص می دهد که اگر برون سپاری انجام گیرد، تمام این وقت و انرژی صرف نظارت، بهبود کیفیت و استانداردسازی خدمات می شود.