مطالعات نشان می دهد نابودی سرطان با خواص نوری نانو ذرات سیلیکون

به گزارش طب اصیل بر مبنای نتایج تحقیقات موسسه فیزیک روسیه، نانو ذرات ها با تاثیر بر روی تومورهای سرطانی می توانند باعث درمان سرطان ها شوند.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر به نقل از اسپتنیک، متخصصین دانشگاه ملی تحقیقات هسته ای (موسسه فیزیک مهندسی مسکو)، موسسه فیزیک علوم روسیه، موسسه شیمی مواد عالی با نام دویاتیخ آکادمی علوم روسیه، دانشگاه دولتی مسکو با نام لامانوسوف به صورت مشترک به همکاران خود از فرانسه، سوئیس، چک و اوکراین، روش جدید تشخیص نوری با کمک نانوذرات سیلیکون معرفی کردند. نتایج این کار در مجله علمی Advanced Optical Materials منتشرشده است. نانوذرات، شی منحصر به فرد از نقطه نظر تشخیص و درمان بیماری های سرطانی است. اگر نانوذرات با پلیمرهای خاصی نظیر پلی اتیلن گلیکول پوشانده شوند، می توانند آزادانه در گردش خون جریان پیدا کنند و ضمن اینکه در تومور به واسطه «حفره» در عروق این ناحیه (تجمع منفعل) یا با احتساب استفاده از مولکول های هدفمند (انباشت فعال) انباشته می شوند. نانوذرات ها امکان دارد در بافت های ارگانیسم به خاطر واکنش نوری مشاهده شوند، به صورت مثال به دلیل انتشار فلورسنت. این امر سبب نابودی ناحیه تومور می شود جایی که انباشت آنها اتفاق افتاده است. ضمناً نانوذرات ها می توانند هم خود به خود و هم بعنوان وسیله جابه جایی برای داروهایی مانند رادیونکلئیدها بر تومورها تاثیر درمانی داشته باشند. سیلیکون، یکی از بی خطرترین مواد غیر ارگانیکی برای سیستم بیولوژیکی به علت سازگاری ایده آل و تجزیه بیولوژیکی در ارگانیسم است. نانوذرات سیلیکونی در دو نوع درمانی همراه با گرمایش بیش از حد (گرمازدگی) و نابود کردن سلول های سرطانی با تابش نور، پرتو فرکانس رادیویی و یا مافوق صوت بسیار پرارزش هستند. در عین حال نانوذرات سیلیکونی از نقطه نظر درمانی (۲۰-۱۰۰ نانو متر) بهترین هستند، تجسم اندازه آنها در بافت های بیولوژیکی دشوار است از آنجائیکه آنها توانایی فلورسنس ندارند. گروهی از دانشمندان دانشگاه ملی تحقیقات هسته ای (موسسه فیزیک مهندسی مسکو) و سایر سازمان های علمی روسی و خارجی، چاره مشکل تجسم نانوذرات سیلیکونی به نسبت بزرگ در بافت های بیولوژیکی را عرضه کردند. آندری کاباشین مدیر علمی موسسه فیزیک مهندسی بیومدیکال دانشگاه ملی تحقیقات هسته ای (موسسه فیزیک مهندسی مسکو) در این خصوص اطلاع داد. وی به خبرگزاری ریانوواستی تشریح کرد: «چنین نانو ذراتی می توانند طی تحریک نوری یک واکنش غیرخطی قدرتمند داشته باشند و در واقع تولید همزمان با تابش هارمونیک و تابناکی (تابش فوتونی نور) دو فوتونی است، ضمن اینکه تولید سیگنال ها طی این دو اثر به صورت مستقیم با اندازه نانوذرات سیلیکونی متناسب است. بدان معناست که سهم آنها برای نانوذرات به نسبت بزرگ تر بسیار قوی تر است و سیگنال تولید همزمان با تابش هارمونیک نسبت به تشکیل انباشت انبوه نانوذرات ها در سلول ها و بافت ها حساس است. تاثیرات قابل مشاهده اجازه می دهد که دیدگاه مشکلات بیومیجینگ را برای یکی از امیدوارکننده ترین نانو مواد از نو بررسی کرد.» محققین تجسم نانوذرات سیلیکونی را در سلول های زنده با استفاده از کنتراست دو نمایی پیشنهادی بر پایه تولید همزمان با تابش هارمونیک و تابناکی دو فوتونی از نو مشاهده نمودند. بسیار مهم می باشد که چنین روشی امکان دارد رزولوشن نوری بالایی داشته باشد: این امر سبب می شود که تصاویر ۳ دی توزیع نانوذرات سیلیکونی در سلول ها و بافت ها بازسازی شود. بیومیجینگ دو نمایی پیشنهادی سبب افزایش قابلیت های درمانی نانوذرات سیلیکونی می گردد و به صورت قابل توجهی پیشرفت توسعه روش های غیرتهاجمی جدید درمان بیماری های سرطانی را باعث می شود.