مدیر کاروان مرکز پزشکی حج و زیارت خبر داد اعزام نخستین گروه پزشکی حج به مدینه منوره

به گزارش طب اصیل مدیر کاروان مرکز پزشکی حج و زیارت از اعزام اولین گروه درمانی و پزشکی حج ۹۸ به مدینه منوره، اطلاع داد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، محمدرضا عالی بگی اظهار داشت: هر سال قبل از اعزام گروه حجاج ایرانی به مدینه سپس تیم های عملیاتی، درمانی و پزشکی برای عرضه خدمات درمانی به مدینه منوره اعزام می شوند. وی ادامه داد: با عنایت به تدابیر و هماهنگی های انجام شده، کادر درمانی و پزشکی مرکز پزشکی حج و زیارت برای استقرار در درمانگاههای مجموعه کاروان ها پیش از اعزام حجاج ایرانی از مکه مکرمه به مدینه اعزام شدند. عالی خاطرنشان کرد: تعداد ۵۰ کادر درمانی و پزشکی برای عرضه خدمات درمانی و پزشکی در مدینه منوره میزبان حجاج ایرانی مدینه بعد خواهند بود تا زائرین حرم رسول الله با خیال آسوده به زیارت خود در مدینه ادامه دهند مدیر کاروان مرکز پزشکی تصریح کرد: ما آماده پذیرایی از حجاج ایرانی هستیم که در ایام آینده وارد مدینه منوره می شوند؛ خوشبختانه درمانگاههای مرکز پزشکی به صورت شبانه روز در آمادگی کامل به حجاج ایرانی خواهند بود.