عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران خبر داد اجرای فاز اول نظام ارجاع در شهرداری تهران

به گزارش طب اصیل در جلسه امروز شرکت شهر سالم شهرداری تهران با اعضای کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس، پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک به منظور پایش و رصد سلامت پایتخت و همینطور الگوسازی این شرکت برای دیگر شهرهای کشور عنوان شد.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، ناهید خداکرمی در مورد جلسه اعضای کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مدیران شهری با اشاره به اینکه مهم ترین هدف این جلسه آشنایی نمایندگان سایر شهرها با فعالیت های شرکت شهر سالم بعنوان شرکت زیرمجموعه شهرداری است، درباره این شرکت اظهار داشت: مهم ترین مأموریت این شرکت عرضه خدمات بهداشتی و درمانی به کارکنان شهرداری است و در همراه آن مسائل مهم شهری را که به شکلی با سلامت کلیه شهروندان ارتباط دارد را همیاری می کند.
عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به اینکه اساسنامه شرکت شهر سالم، کارکنان شهرداری را پوشش می دهد، تصریح کرد: وظیفه وزارت بهداشت، دسترسی سریع و آسان به خدمات درمانی دغدغه هر سازمانی است تا کارکنان در اسرع وقت به آن دسترسی داشته باشند. خوشبختانه شرکت شهرسالم در این زمینه پیشرو است.
خداکرمی افزود: شرکت شهر سالم و شهرداری تهران تصمیمی برای افزایش خدمات درمانی خود ندار؛ د بلکه هدف این است که خدمات سطح بندی شده و نظام ارجاع را در شهرداری پیاده کند.
وی در مورد طرح نظام ارجاع، بیان کرد: این طرح در حال تکمیل است و امیدواریم تا آخر سال ۹۸، حداقل در فاز اول همه بازنشستگان (۱۷ هزار نفر) دارای پرونده الکترونیک سلامت شوند و در فاز بعدی کلیه خانوارهای کارکنان شهرداری به خدمات سطح اول دسترسی داشته باشند. باید دریافت خدمات تخصصی بر اساس نظام ارجاع باشد، نه اینکه رفتن به صورت مستقیم باشد. امیدواریم شهرداری تهران الگویی برای بقیه شهرها و همینطور کمکی برای وزارت بهداشت به منظور پیاده کردن نظام ارجاع باشد.
درحاشیه بازدید اعضای کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مجموعه شرکت شهر سالم، محمدحسین قربانی – نایب رییس کمیسیون بهداشت مجلس بیان کرد: چندین سال است که شرکت شهر سالم شهرداری تهران با هدف عرضه خمات بهداشتی درمانی به طور گسترده در پایتخت مشغول به فعالیت است. آن چیزی که باید به نام شرکت شهر سالم مورد توجه قرار گیرد، پیوست سلامت در همه ابعاد همچون بهداشت، سلامت روان، کار و بهداشت حرفه ای است.
وی با اشاره به اینکه مقرر است استراتژی برای چشم انداز این شرکت نوشته شود، خاطرنشان کرد: در آینده ای نزدیک شرکت شهر سالم به سیستم الکترونیک وزارت بهداشت وصل خواهد شد. همینطور اگر در حوزه های مختلف سلامت شهر، کمیسیون بهداشت مجلس بتواند کمکی به این شرکت کند، از آن دریغ نخواهد کرد.
قربانی با تاکید براینکه یکی از وظایف اصلی شرکت شهر سالم توجه به بخش درمان مراجعان است، تصریح کرد: نباید کارکنان شهرداری به صورت مجانی خدمات درمانی دریافت نمایند و دیگر افراد خارج از شهرداری با یک تعرفه عمومی-غیردولتی از آن بهره مند شوند، بلکه باید این تعرفه برای همه یکسان باشد.
نایب رییس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به اینکه نگاه ما عدالت و دریافت خدمات پایه سلامت در یک سطح است، اظهار داشت: عدالت اجتماعی در سلامت همگانی باید نمود پیدا کند. راه اندازی سیستم ارجاع دو مزیت دارد که عبارتند از مدیریت منابع مجموعه و هدایت بیماران جهت دریافت خدمات درمانی.
بنا براعلام شهرنوشت، در ادامه ابوالفضل سروش – عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه کمیسیون بهداشت به صورت هفتگی و ماهانه با جامعه سلامت تهران و کل کشور جلساتی برگزار می نماید، تصریح کرد: جلسه امروز به نحوه روند مسائل بهداشت و درمان در شهرداری تهران اختصاص داده شد تا از نزدیک با روند مسائل بهداشتی و درمانی شرکت شهر سالم و خدماتی که به پرسنل شهرداری عرضه می دهد، آشنا شویم. در روند این بازدید عنوان شد که آیا این شرکت می تواند الگویی برای بقیه شهرهای کشور باشد یا خیر.
سروش با اشاره به اینکه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از استان های مختلف کشور هستند، اظهار داشت: اگر شرکت شهر سالم پتانسیل داشته باشد در آینده می تواند الگویی برای بقیه کلانشهرها و حتی شهرهای کوچک باشد.