در واکنش به اظهار نظر مدیرعامل دیده بان شفافیت عنوان شد؛ هیچ گونه عارضه جانبی از داروی اوستین گزارش نشده است

به گزارش طب اصیل شرکت رش پارس، اعلام نمود: هم اکنون هیچ گونه عارضه جانبی مشابه و در رابطه با داروی اوستین که بوسیله کانال های وارداتی رسمی و تحت کنترل به کشور وارد شده باشند، گزارش نشده است.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، شرکت رش پارس از اخبار و اظهارنظرهایی که بتازگی در رسانه ها در مورد داروی اوستین انتشار یافته باخبر است. این اخبار و اظهار نظرهای انتشار یافته درباب داروی اوستین، به دنبال نشست خبری قائم مقام مدیر عامل سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت، در خبرگزاری مهر شروع شده است. در این جلسه خبری، آقای جلواتی به خبری در سال ۱۳۹۳ اشاره نمود که از گرفتار شدن برخی از هموطنان به عارضه چشمی بعد از استفاده از داروی اوستین فاقد اصالت که از طریق های غیر رسمی به کشور وارد شده بود، خبر می داد. لازم به ذکر است عوارض جانبی یاد شده بعد از تجویز داخل چشمی دارو، مورد مصرفی از دارو که توسط شرکت رش تأیید نشده است، بروز پیدا کرده است. هم اکنون هیچگونه عارضه جانبی مشابه و در رابطه با داروی اوستین که بوسیله کانال های وارداتی رسمی و تحت کنترل به کشور وارد شده باشند، گزارش نشده است. شرکت رش هیچگاه در مورد کیفیت داروها و سالمتی بیماران کوتاهی ننموده است و بطور مداوم از انطباق کیفیت داروها با استانداردهای معتبر بین المللی اطمینان حاصل می کند. شایان ذکر است، بعد از وقوع این حادثه در سال ۱۳۹۳، طی همکاری شرکت رش با سازمان غذا و داروی ایران، سری ساخت داروی مذکور جهت بررسی بیشتر و انجام آزمایشات کیفی بطور مجزا به واحد کنترل کیفیت شرکت رش واقع در سوییس فرستاده شد. نتایج این بررسی ها از آن حکایت می کند که داروهای یاد شده تقلبی و فاقد اصالت بوده و رش هیچ گونه دخالتی در واردات این داروها به کشور نداشته است. بدیهی است شرکت رش پارس هیچ مسئولیتی در قبال کیفیت و ایمنی داروهایی که به طریقی غیر از کانال های رسمی واردات رش، به کشور می رسند بر عهده نداشته و همواره در همکاری با مقامات ذی ربط تمامی تالش خودرا به کار بسته تا داروهای این شرکت که تنها بوسیله کانال های رسمی واردات به کشور می رسند، با حفظ کیفیت در دسترس تمامی بیماران در اقصی نقاط کشور قرار گیرد. رش پارس با تداوم پایبندی به قوانین و مقررات جهانی فارماکوویژیالنس، که به بررسی و ردیابی عوارض جانبی دارویی می پردازد، از تمام هموطنانی که از محصوالت رش استفاده می نمایند درخواست دارد که مبادرت به خرید داروهای حاوی برچسب اصالت نموده و اطلاعات مندرج در برچسب مذکور را بوسیله سامانه های معتبر استعلام کنند. بعلاوه هرگونه عوارض جانبی بروز پیدا کرده با داروهای رش را بوسیله راه های ارتباطی ذکر شده در ذیل، به پزشک معالج خود و واحد ایمنی دارویی این شرکت گزارش کرده تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

منبع: