مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت خبر داد پرداخت علی الحساب مطالبات تیر ماه پزشکان خانواده روستایی بزودی

به گزارش طب اصیل مدیرکل دفترخدمات عمومی سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: امسال سازمان بیمه سلامت ۸۰ درصد علی الحساب مطالبات برنامه پزشکی خانواده روستایی مربوط به ۳ ماهه ابتدایی سال را پرداخت کرده و بزودی علی الحساب تیر ماه ۹۸ نیز پرداخت می شود.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، محمدرضا میرزایی درباره پرداخت مطالبات برنامه پزشکی خانواده روستایی اضافه کرد: با عنایت به پرداخت های سال جاری سازمان بیمه سلامت در زمینه برنامه پزشکی خانواده، وزارت بهداشت باید تلاش کند حداقل پنج ماه از سهم خود در زمینه مطالبات پزشکان خانواده روستایی را به صورت علی الحساب پرداخت کند.
وی افزود: امسال تفاهم نامه مشترک وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت در زمینه پزشکی خانواده روستایی امضا شده و مراحل آن در حال پیموده شدن است.
میرزایی درباره پرداخت مطالبات سال ۹۷ پزشکان خانواده روستایی نیز گفت: سازمان بیمه سلامت حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای برنامه پزشکی خانواده روستایی در سال ۹۷ باید پرداخت می کرد که مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان آن پرداخت گردید و سهم ۲۰۰ میلیارد تومانی وزارت بهداشت باقی مانده است.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، در برنامه پزشکی خانواده شهری در دو استان فارس و مازندران به صورت ماهانه پرداختی ها انجام می شود و تسویه حساب سال ۹۷ پزشکی خانواده شهری در این دو استان انجام شده است. برای سال جاری نیز ۸۰ درصد به صورت علی الحساب برای فروردین و اردیبهشت ۹۸ پرداخت شده و تا هفته های آتی مبلغ علی الحساب خرداد ماه ۹۸ پزشکان خانواده شهری هم پرداخت می شود.

منبع: