رئیس انجمن داروسازان ایران؛ ۵۰ درصد گردش مالی داروخانه ها سهم بخش دولتی است

به گزارش طب اصیل رئیس انجمن داروسازان ایران، اظهار داشت: بیشتر از ۵۰ درصد گردش مالی داروخانه ها در اختیار بخش دولتی است.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، محمدباقر ضیاء، در اختتامیه هجدهمین همایش سالانه انجمن علمی داروسازان در مرکز همایش های رازی تهران، اضافه کرد: ۴۰سال است جنس مطالبات ما یکنواخت و ثابت است و این نشان داده است که مشکلات به صورت ریشه ای پابرجا می باشد. وی اظهار داشت: اگر این ساختار را تغییر ندهیم ناچار به سمت بداخلاقی خواهیم رفت که بطور قطع متضرر اصلی آن بیماران هستند. ضیاء افزود: وضعیت بگونه ای شده که در انجمن داروسازان، به وکلایمان پول می دهیم تا در دیوان عدالت اداری مدام از شکایات غیرمنصفانه ضد خود دفاع نماییم. وی با عنوان این مطلب که حاشیه سود فعلی جوابگوی داروخانه های خصوصی کشور نیست، اظهار داشت: بیشتر از ۵۰ درصد گردش مالی داروخانه ها در اختیار داروخانه های دولتی است.