پلمب آمبولانس خصوصی که سلبریتی جا به جا می کرد

به گزارش طب اصیل رئیس سازمان اورژانس کشور از پلمب یک مرکز آمبولانس خصوصی که سلبریتی ها را جا به جا کرده بود اطلاع داد.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا دکتر پیرحسین کولیوند در اینباره اظهار نمود: مرکزی را که این تخلف را انجام داده بود شناسایی کردیم و بلافاصله مسئولینش را به سازمان اورژانس کشور دعوت کردیم؛ بعد از اثبات مبحث به صورت موقت این موسسه را تعطیل کردیم.
وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد با اشاره به اینکه این مورد به دستگاه قضایی هم ارجاع شد، اظهار داشت: از هیچ تخلفی صرف نظر نخواهیم کرد و تمام این موضوعات را بررسی می نماییم.