معاون وزیر بهداشت مطرح کرد بانک شیر مادر مشکل فقهی ندارد، نتایج اثربخش این بانک در بهبود نوزادان نارس

به گزارش طب اصیل معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات صورت گرفته جهت راه اندازی بانک شیر مادر در ایران، این روش را در بهبود سریع تر نوزادان نارس، موثر دانست و اظهار داشت: تابحال با شروع به کار این بانک شیر به شکل پایلوت در استان فارس بالغ بر ۴۰نوزاد نارس توانستند با شیر مادر تغذیه کنند.
دکتر علیرضا رئیسی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اهمیت تغذیه نوزاد با شیر مادر اظهار داشت: در سطح دنیا با مطالعات صورت گرفته، دیگر شیر مادر تنها منبع برای تغذیه نوزاد شناخته نمی گردد، بلکه بعنوان یک واکسن برای نوزاد بشمار می رود.
وی اضافه کرد: این تحقیقات نشان می دهد آن دسته از نوزادانی که به شکل نارس به دنیا آمدند و در بخش ویژه بستری بودند و از شیر مادر تغذیه می کردند، نسبت به سایر نوزادان روند بهبود سریع تری داشته اند.
رئیسی با اشاره به دستاوردهای تغذیه با شیر مادر افزود: بنا بر این بود که ما نیز مشتاق شدیم برمبنای مطالعات علمی به این شیوه روی آوریم و خوشبختانه هم اکنون کشور ایران جزو کشورهای پیشرفته در این عرصه شناخته می شود. این طرح در استان های کرمانشاه، اهواز و فارس به شکل پایلوت در حال اجرا می باشد و با عنایت به نتایج اثر بخشی که تابحال از طرح گزارش شده، پیش بینی می نماییم تا آخر سال جاری طرح بانک شیرمادر در ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور اجرا شود.
وی درباب نحوه اهدای شیر مادران و مصرف آن توسط دیگر نوزادان اظهار داشت: مادرانی که مازاد بر نیاز نوزادشان شیر دارند، به شکل داوطلب شیر خودرا به بانک شیر اهدا می کنند و بعد از نظارت بر پاستوریزه بودن آن، شیر به شکل بلاعوض در اختیار نوزاد دیگر قرار می گیرد.
معاون بهداشت وزیر بهداشت با تاکید بر این نکته که هیچ اشکال فقهی به این روند وارد نیست، اضافه کرد: با عنایت به استفتا صورت گرفته از مراجع، این طرح مشکل فقهی ندارد و تا کنون نیز در استان فارس ماهانه حدود پنج لیتر شیر به بالغ بر ۴۰ نوزاد توزیع شده است.

منبع: