مدیرعامل اسبق سازمان بیمه سلامت؛ بیمه های درمانی از نگاه مردم متهم ردیف اول هستند

به گزارش طب اصیل مدیرعامل اسبق سازمان بیمه سلامت، اظهار داشت: معمولا بیمه های درمانی متهم ردیف اول می شوند، چونکه مردم می گویند بیمه ها پول نمی دهند.
به گزارس خبرگزاری مهر، سید عبدالله عمادی، درباره عملکرد سازمان بیمه سلامت و اجرای پروژه های الکترونیک در این سازمان اضافه کرد: سازمان بیمه سلامت به صورت مستقیم با مشکلات مردم ارتباط دارد و اگر دولت الکترونیک در این سازمان به صورت کامل مستقر شود، عرضه خدمت به مردم با دقت و سرعت بیشتری انجام می شود. وی در پاسخ به این سؤال که چه اقدامی از دوران مسئولیت او بر زمین مانده است، تصریح کرد: وقتی مدیریت سازمان بیمه سلامت را در دست گرفتم، همه هدف این بود که صندوق های بیمه ای در سازمان بیمه سلامت تجمیع شده و تجمیع منابع اتفاق بیفتد تا نگاه سلامت محور حاکم شود، اما این اهداف محقق نشد و ۱۷ صندوق بیمه درمانی که به شکل متفرقه کار می کردند، هنوز هم به کار خود ادامه می دهند. عمادی افزود: همینطور به دنبال این بودیم که خرید راهبردی خدمات سلامت را انجام بدهیم. چونکه اگر خرید راهبری خدمات سلامت وجود داشته باشد، خریدار تعیین کننده خواهد بود، اما هم اکنون فروشنده خدمات سلامت، همه چیز را به بیمه ها تحمیل می کنند. انجام خرید راهبردی خدمات سلامت منجر به این می شود که خدمات با قیمت ارزان تری به مردم عرضه شود. مدیرعامل اسبق سازمان بیمه سلامت درباره مهم ترین مانع برای تجمیع بیمه ها در بیمه سلامت هم بیان کرد: گاهی قانون نوشته می شود، اما زیرساخت های آن فراهم نمی گردد. یکی از علل این است که زیرساخت های لازم فراهم نبود و دلیل دیگر این که دولت باید تمام قد پشت بیمه سلامت بایستد تا این کار صورت گیرد. عمادی اضافه کرد: البته وقتی خودم را جای مسؤلان فعلی سازمان بیمه سلامت می گذارم، با عنایت به شرایط اقتصادی فعلی کشور، همین روند که در سازمان بیمه سلامت انجام می شود را ادامه می دادم. وقتی کسی می خواهد از بیمه مجانی استفاده نماید، یعنی نمی تواند هزینه های لازم را پرداخت کند و به کمک دولت نیاز دارد. دولت در این شرایط می گوید اگر بیمار به خدمات درمانی دولتی نیاز دارد، باید این خدمات را در مراکز دولتی دریافت کند. وی تصریح کرد: همه مدیران عامل ادوار سازمان بیمه سلامت به دنبال حل مشکلات مردم بودند، اما گاهی عوامل بیرونی مانع انجام این کار می شود. معمولا بیمه های درمانی متهم ردیف اول می شوند، چونکه مردم می گویند بیمه ها پول نمی دهند. باید پرسید آیا پول بیمه ها را داده اند و امکانات و ابزار لازم در اختیار بیمه ها گذاشته شده، تا هزینه های مراکز درمانی پرداخت گردد. مدیرعامل اسبق سازمان بیمه سلامت درباره انتقال بیمه سلامت به وزارت بهداشت هم اظهار داشت: هرچند نباید عرضه کننده خدمات و خریدار خدمات سلامت در یک مجموعه قرار داشته باشند، اما با عنایت به عملکرد سازمان بیمه سلامت، این استقلال حفظ شده است و وزارت بهداشت خیلی در کارهای سازمان بیمه سلامت دخالت نمی نماید.