تاثیر میزان مصرف کالری بر استواری استخوان ها

طب اصیل: نتایج یک بررسی نشان داده است که ˮمحدود کردن مصرف کالری همراه با ورزشˮ می تواند به شکننده تر شدن استخوان ها منجر شود.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، بررسی انجام شده روی موش ها از آن حکایت می کند که محدود کردن کالری مصرفی همراه با ورزش کردن می تواند استخوان ها را کوچک تر و ضعیف تر کند. این درحالیست که ورزش کردن در کنار رعایت رژیم غذایی سرشار از کالری به سلامت استخوان ها کمک می نماید.
دکتر «مایا استینر» از دانشگاه کارولینای شمالی در این زمینه اظهار داشت: یافته های بدست آمده تا حدودی شگفت آور بوده است. مطالعات انجام شده در گذشته نشان داده ورزش کردن در کنار رژیم غذایی حاوی میزان کالری نرمال یا حتی بالا برای سلامت استخوان مفید می باشد. حالا این مساله مشخص شد که این اثربخشی در رژیم های غذایی با میزان کالری محدود در کنار ورزش دیده نمی گردد.
استخوان ماده ای راکد و بی جان نیست و بطور پیوسته در حال بازسازی خود است. در دوران کودکی ایجاد استخوان های جدید سریع تر از پروسه از بین رفتن استخوان های فرسوده اتفاق می افتد که این امر به تولید استخوان های بزرگتر، سنگین تر و متراکم تر منجر می شود.
مصرف پروبیوتیک می تواند بوسیله تاثیر پیچیده درگیر کننده باکتری روده و مغز استخوان، پروتئین کلیدی در رشد استخوان ها را افزایش دهد. این پروسه بوسیله ورزش کردنِ مداوم، خودداری از استعمال سیگار و مواد الکلی و وجود میزان کافی از ویتامین D و کلسیم در رژیم غذایی انجام می گیرد.
متخصصان آمریکایی با اشاره به اینکه مصرف کالری و ورزش کردن تاثیر بسزایی بر استواری استخوان ها و کاهش خطر شکستگی دارد، اظهار داشتند: در این بررسی بر چربی مغز استخوان تمرکز شد.
محققان به درستی نمی دانند این چربی چگونه عمل می کند اما این فرض مطرح شده که این چربی برای استخوان های بدن انسان و دیگر پستانداران ضرر دارد.
مطالعاتی که در گذشته انجام شده نشان داده است سطح پایین تر از چربی مغز استخوان نشانه سلامت استخوان است.
محققان آمریکایی در مطالعه اخیر بررسی کردند چگونه مصرف کالری به چربی مغز استخوان مرتبط می باشد و چگونه ورزش کردن بر این ارتباط اثر دارد.
به گفته پژوهشگران سطح چربی مغز استخوان در مواقعی که مصرف کالری مازاد به چاقی منجر می شود افزوده می شود. همین طور زمانیکه موش ها با وزن طبیعی و موش های چاق ورزش می کنند سطح چربی مغز استخوان کاهش پیدا کرده و تراکم استخوانی بهبود می یابد.
هدف از این مطالعه مشخص شدن وضعیت چربی مغز استخوان و سلامت استخوان هنگام محدود کردن کالری مصرفی بوده است. پژوهشگران موش ها را به دو گروه تقسیم کردند. گروه اول رژیم غذایی عادی داشته و گروه دوم میزان کالری محدودتری دریافت نمودند.
همچنین مجدد موش ها برمبنای برنامه ورزشی به دو گروه تقسیم شدند و برای مدت زمان شش هفته تحت کنترل قرار گرفتند.
به گزارش مدیکال نیوز تودی، بررسی ها نشان داد بااینکه محدود کردن کالری مصرفی سبب کاهش وزن می شود اما سطح چربی مغز استخوان را بطور شایان توجهی بالا می برد که در نهایت سبب افت کیفیت استخوانی می شود.
این متخصصان دریافتند همانطور که در مطالعات قبلی دیده شد و انتظار می رفت، افزودن ورزش به رژیم غذاییِ کم کالری منجر به کاهش چربی مغز استخوان می شود اما نکته غیرمنتظره این بود که این شرایط همین طور به کاهش کیفیت و کمیت بافت استخوانی منجر خواهد شد. متخصصان در نهایت شگفتی دریافتند که “در صورت محدود کردن کالریِ مصرفی ظاهرا ورزش بیشتر از آنکه سبب استواری استخوان ها شود آنها را شکننده تر می کند.

منبع: