هزینه ۴۰ میلیارد تومانی بیمه سلامت برای آزمایش های تیروئید

به گزارش طب اصیل مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه این سازمان در سال ۹۷ حدود ۴۰ میلیارد تومان بابت آزمایش های تیروئید پرداخت کرده است، اظهار داشت: بررسی های انجام شده نشان داده است که انجام خیلی از این آزمایشات برای بیماران غیر ضروری می باشد.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، دکتر حنان حاجی محمودی اضافه کرد: بیشترین هزینه آزمایش های سازمان مربوط به آزمایشات تیروئیدی همچون TSH، T۴ و T۳ است. این در شرایطی است که جواب اغلب آزمایش ها طبیعی بوده است و خیلی از آنها در فواصل کم و به صورت مختلف برای بیمار تکرار شده اند.
وی ادامه داد: برپایه راهنمای بالینی ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تکرار آزمایش TSH در کمتر از ۱۲ هفته بجز در موارد عدم ثبات عملکرد تیروئید با نظر فوق تخصص غدد ضرورتی ندارد.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت افزود: در صورتیکه پزشکان برپایه معاینات اولیه و راهنماهای بالینی ابلاغ گردیده از جانب وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی عمل کنند، علاوه بر کاهش هزینه، سبب می شود که سازمان بیمه سلامت بتواند حمایت خویش را برای تشخیص سایر بیماری ها همچون بیماری های ژنتیک بیشتر کند.