اختتام ضرب الاجل کارتخوان برای پزشکان توبیخ یا تعامل

طب اصیل: ضرب الاجل سازمان امور مالیاتی برای نصب کارتخوان در مطب پزشکان، روز گذشته به انتها رسید و طبق اعلام قبلی مسئولان مربوطه، قاعدتا از امروز نداشتن کارتخوان در مطب پزشکان، مصداق فرار مالیاتی و تخلف بوده و جرم محسوب می شود؛ سوال این است که با اختتام مهلت تعیین شده، برخورد سازمان امور مالیاتی با تخلفات کارتخوانی پزشکان چگونه خواهد بود؟

به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، بند ششم قانون بودجه سال ۱۳۹۸، نصب پایانه فروشگاهی(کارتخوان) در مطب پزشکان را گردنگیر آور کرد، الزامی که هرچند در ابتدا مخالفت جامعه پزشکی را به علت آنچه تبعیض آمیز بودن این قانون می خواندند، به دنبال داشت و سازمان نظام پزشکی هم بعنوان صنف پزشکان بین نصب کارتخوان و مالیات ارتباطی قائل نبود و اعلام می کرد که کارتخوان ملاک محاسبه مالیات نیست، بلکه مالیات جامعه پزشکی بوسیله بررسی اظهارنامه انجام می شود، اما به هر حال قانون باید اجرا می شد.

بر همین اساس بود که از شروع امسال مهلت های چندباره ای از طرف سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون نصب کارتخوان در مطب به پزشکان داده شد و نهایتا طبق اعلام مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور، روز گذشته آخرین مهلت جامعه پزشکی برای عمل به این قانون به انتها رسید.

پیش از این هادی خانی- مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی بتازگی در نشستی خبری با اشاره به اینکه از تعداد پزشکان مشمول تنها ۱۹ درصد به قانون تمکین کرده اند، اعلام نموده بود که از شروع مهرماه ساماندهی کارتخوان برای پزشکان عملیاتی خواهد شد و پزشکانی که تا مدت زمان تعیین شده نسبت به اجرای قانون نصب کارتخوان در مطب شان تمکین نکنند، از نظر سازمان امور مالیاتی یک استعداد بالقوه و بالفعل فرار مالیاتی محسوب می شوند و اگر فرار مالیاتی بر آنان محرز شود، طبق قانون با آنان برخورد خواهد شد. در عین حال کسانی که تا اختتام مهرماه به قانون تمکین نکنند، جریمه شده و دو درصد از درآمدشان بعنوان جریمه مطالبه خواهد شد و این جریمه نیز غیر قابل بخشش است.

حال هرچند که ضرب الاجل سازمان امور مالیاتی برای نصب کارتخوان در مطب پزشکان روز گذشته به انتها رسید، اما در ایام آخر شهریور ماه نشستی در سازمان نظام پزشکی با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی و معاونین، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی، معاون کل وزارت بهداشت، رئیس کمسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، رئیس شورای عالی نظام پزشکی و رئیس مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران و جامعه جراحان کشور جهت بررسی آخرین وضعیت نصب کارتخوان در مطب پزشکان انجام شد و طرفین ماجرا توافق کردند که در کمیته ای مشترک و با حضور نمایندگان تام الاختیار، راهکارهای مناسب درباره بحث نصب کارتخوان و مالیات پزشکان بررسی شده و درباره حل مشکلات مالیاتی جامعه پزشکی، در فضایی کارشناسانه، بدون تنش، تهدید و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور بحث و اطلاع رسانی شود.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، همین طور در این جلسه مقرر شده که با اصلاح شرایط تبعیض آمیز و حرکت به سمت عدالت و شفافیت به شکلی که کلیه صنوف به صورت یکسان در راه قانونی قرار گیرند، طراحی روش های تشویقی و درخور صنوف مشمول در مقایسه با روش های کمتر موثر، بررسی و تفاهم برروی درآمدها، تعرفه های واقعی، روش دقیق محاسبه هزینه ها متناسب با تورم و غیره، بهره بردن از نظرات کارشناسان حوزه بهداشت و درمان خصوصاً جامعه پزشکی مشمول برای حرکت مناسب تر به سمت اهداف قانونی و مالیاتی برنامه ریزی ها برای اجرای این قانون پیش روند. همین طور در این جلسه اعلام گردید که تصمیم گیری ها باید به نحوی باشد که از هرگونه هجمه و جنجال که سلامت و اعتماد مردم و به خصوص بیماران را نشانه می رود، پیشگیری کند.

حال باید دید در ایام آینده چه تصمیمی درباره اجرای قانون نصب کارتخوان در مطب پزشکان گرفته می شود، آیا با اتمام مهلت قانونی پزشکان، سازمان امور مالیاتی همانطور که قبل از این هم اعلام نموده بود ضربتی عمل می کند و یا تمایل دارد که کار را با تعامل و تسامح بیشتری پیش برده و مهلت دیگری را برای پزشکان در نظر بگیرد؟

منبع: