یک فوق تخصص خون و انکولوژی؛ دارو به تنهایی برای درمان کودک مبتلا به سرطان کافی نیست

طب اصیل: بیشتر از ۱۹ هزار کودک مبتلا به سرطان در ایران، تحت حمایت موسسه محک، علاوه بر تامین هزینه های دارو، نیازمند سایر حمایت های درمانی هستند.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، الهام شاه قلی فوق تخصص خون و آنکولوژی اطفال درباب نقش موسسات خیریه نظیر محک در حمایت همه جانبه از کودکان مبتلا به سرطان، اظهار داشت: حمایت های درمانی و تأمین هزینه های دارو برای مقابله با پیشرفت بیماری سرطان و رسیدن بیمار به سلامتی نخستین نیاز است ولی دیگر پشتیبانی ها نظیر حمایت های روانی و رفاهی بعنوان مکمل درمان محسوب می شوند. وی با اثربخش ارزیابی کردن حمایت های جانبی در بهبودی کودک مبتلا به سرطان اشاره کرد: زمانی که پزشک مطمئن باشد سایر حمایت های جانبی نظیر روانی و رفاهی به کودک مبتلا به سرطان و خانواده اش ارائه می شود، با اطمینان خاطر و تمرکز بیشتری به امور درمانی او می پردازد. خوشبختانه مؤسساتی نظیر محک توانسته اند با کمک مردم این دغدغه را رفع کنند و نقش موثری در تمرکز بیشتر پزشکان بر ارتقای کیفیت درمان داشته باشند. پزشک بخش آنکولوژی کودکان بیمارستان بهرامی اشاره کرد: کودکان قهرمان های اصلی مبارزه با سرطان هستند و زمانی می توانند این نقش را به خوبی ایفا کنند که مجموعه خدمات متنوع مددکاری و روانشناسی آنها را حمایت کند. شاه قلی از پزشکانی است که با تخصص خود فرزندان تحت حمایت موسسه محک را همراهی می کند درباره چگونگی آشنایی و همکاری با مؤسسه محک، افزود: برمبنای علاقه و دانش نسبی به بیماری های خونی، رشته آنکولوژی کودکان را انتخاب کردم و به واسطه حضور و کار در بیمارستان های دولتی با مددکاران و نحوه فعالیت محک آشنا شدم. خاطرم است که در آن زمان همکاری با پرفسور پروانه وثوق رئیس فقید هیأت امنای محک و تایید ایشان آرزوی من بود که خوشبختانه به آن رسیدم و توانستم با ایشان کار کنم. وی اظهار داشت: خاطره های ارتباط و درمان کودکان مبتلا به سرطان و همدلی با خانواده های ایشان در این سالها، زمینه نگارش کتابی در این خصوص را به وجود آورده است که امیدوارم بزودی منتشر شود.»
بر اساس آخرین برنامه راهبردی موسسه محک، این مؤسسه استقرار و ارائه خدمات یکپارچه حمایتی در تمام بیمارستان های دولتی و دانشگاهی دارای بخش خون و آنکولوژی کودکان در ایران را تا سال ۱۴۰۰ دنبال می کند. براین اساس پزشکان و بیمارستان های سایر شهرها یکی از مهمترین همراهان محک در تحقق این هدف برای ارائه شایسته ترین خدمات به کودکان مبتلا به سرطان در تمام شهرهای ایران هستند.

منبع: