در بازدید سرزده از دو بیمارستان تهران صورت گرفت؛ تسریع در تعیین تکلیف بیماران بستری در اورژانس

طب اصیل: رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به صورت سرزده از اورژانس بیمارستان های لقمان حکیم و امام حسین(ع) بازدید نمود.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، محمد آقاجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در بازدید سرزده از اورژانس بیمارستان های لقمان حکیم و امام حسین(ع)، در ابتدا با حضور در اورژانس بیمارستان لقمان حکیم در جریان رسیدگی و تعیین تکلیف بیماران بستری در اورژانس قرار گرفت. ایشان سپس با حضور بر بالین بیماران بستری ضمن عیادت از این بیماران، روند رسیدگی به وضعیت آنها را با حضور پزشکان و پرستاران بخش بررسی کرد.آقاجانی خطاب به همکاران بخش اورژانس تاکید کرد: تعیین تکلیف بیماران طبق استانداردهای مشخص بسیار اهمیت دارد و لازم است ضمن ارتباط مستمر با متخصصان و همین طور بخش های بستری نسبت به تعیین تکلیف بیماران و مداخلات درمانی اقدام گردد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در ادامه بازدیدهای شبانه خود وارد بیمارستان امام حسین(ع) شد و از بیماران بستری در اورژانس عیادت کرد.آقاجانی ضمن دیدار با دستیاران و متخصصان حاضر در بخش بر بالین بیماران بستری حاضر شد و روند درمان هر یک از بیماران را بررسی و در بعضی موارد دستور فوری رسیدگی را صادر کرد. درانتها این بازدید ها، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، طی جلسه ای با حضور معاون درمان، نکات حاصل از بازدید ها را بررسی و درباب برطرف شدن برخی مشکلات و همین طور مساعدت درباب ارتقاء کیفی خدمات درمانی در این بیمارستان ها دستورات ویژه ای را صادر کرد.

منبع: