تجهیزات پزشکی قابل بازیافت موجود در مراکز درمانی تهاتر می شود

به گزارش طب اصیل هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران طی نامه ای به روسای دانشگاه ها اعلام نمود: لیست تجهیزات پزشکی قابل بازیافت موجود در دانشگاه ها و مراکز درمانی وابسته، مورد تهاتر قرار می گیرد.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، در این نامه خطاب به روسای دانشگاه های علوم پزشکی آمده است:
«همانگونه که مستحضرید میزان نیاز دانشگاه های علوم پزشکی کشور و مراکز درمانی وابسته به تجهیزات پزشکی سرمایه ای سالانه حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می شود. نگاهی اجمالی به وضعیت تخصیص اعتبارات نظام سلامت نشان داده است در سال های اخیر با عنایت به شرایط خاص کشور و عدم تحقق کامل منابع درآمدی مذکور در قانون بودجه، خیلی از ردیف های اعتباری بخش بهداشت و درمان خصوصاً اعتبارات مربوط به خرید متمرکز تجهیزات پزشکی سرمایه محقق نشده است.
هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران هم اکنون با حجم قابل توجهی از درخواست های اعلام نیاز تجهیزات پزشکی سرمایه ای مواجه می باشد که با وجود صدور حواله تامین آنها از طرف حوزه های تخصصی وزارت بهداشت خصوصاً معاونت محترم درمان به سبب عدم تخصیص منابع اعتباری کافی از محل ردیف های بودجه مصوب ولی محقق نشده و در لیست انتظار خرید باقی مانده است.
عدم تامین بموقع تجهیزات مورد نیاز سبب افزایش صف انتظار دریافت خدمت بیماران، کاهش رضایتمندی بیماران از وضعیت و کیفیت خدمات ارائه شده، افزایش استهلاک تجهیزات سرمایه های موجود به سبب ناگزیری از استفاده فرا ظرفیتی از این دستگاه ها می شود.
از طرف دیگر برمبنای برآوردهای اداره کل امور ملزومات و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، هم اکنون حدود ۱۲۰/۰۰۰ میلیارد ریال تجهیزات پزشکی سرمایه ای در دانشگاه های علوم پزشکی کشور و مراکز درمانی وابسته وجود دارد که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این تجهیزات به ارزش تقریبی ۳۶۰۰۰ تا ۴۸۰۰۰ میلیارد ریال به دلیلهای مختلف از رده مصرف خارج شده و در انبارهای دانشگاه و مرکز درمانی به صورت بلا استفاده انباشته شده اند.
تجربه موفق و رو به گسترش کشورهای توسعه یافته در انجام تعمیرات اساسی، ارتقا، به روزرسانی و بازآفرینی تجهیزات پزشکی سرمایه ای تحت عنوان صنعت بازچرخوانی یا ریفربیش تجهیزات پزشکی نشان دهنده امکان استفاده از این ظرفیت های مغفول ولی موجود در نظام سلامت است.
هیات امنای صرفه جویی ارزی بر آن است تا در امتداد تامین نیازهای تجهیزاتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و مراکز درمانی وابسته (بر اساس الزامات نظام سطح بندی ارائه خدمات) با در نظر گرفتن محدودیت منابع اعتباری قابل استحصال در نظام سلامت و ضرورت مدیریت بهینه این منابع با همکاری و مشارکت معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان ارائه دهنده خدمت نسبت به فعال سازی صنعت ریفربیش تجهیزات پزشکی سرمایه در نظام سلامت کشور اقدام نماید.
پس خواهشمند است دستور فرمایید پس از کارشناسی انجام شده در مدیریت تجهیزات پزشکی آن دانشگاه، اقلام قابل بازیافت موجود در انبارهای آن دانشگاه و مراکز درمانی وابسته به تفکیک تجهیزات پزشکی سرمایه سبک، متوسط و سنگین (در سه جدول مجزا و شامل اطلاعات مورد نیاز ذیل) حداکثر تا تاریخ اختتام مهر ماه ۱۳۹۸ جهت این هیئت ارسال شود تا بعد از انجام کارشناسی فنی و قیمت گذاری برمبنای ضوابط و مقررات و موازین مربوطه با مطالعات هیات امنا از آن دانشگاه مورد تهاتر قرار گیرد.»

منبع: