معاون فنی سازمان نظام پزشکی خبر داد؛ امتیاز ویژه پزشکان برای تاسیس مطب در مناطق کم برخوردار

به گزارش طب اصیل معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، از افزایش دو برابری امتیاز متخصصانی که اقدام به تاسیس مطب در شهرستان های شهریار، قدس و ملارد می کنند، به ۶۰ امتیاز اطلاع داد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، محمد جهانگیری، در مورد عرضه تسهیلات به متخصصانی که در شهرستان های شهریار؛ قدس و ملارد نسبت به تاسیس مطب اقدام می کنند، اظهار داشت: بر مبنای درخواست های شبکه بهداشت و سازمان نظام پزشکی این شهرستان ها، جلسه ای را با حضور مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی وزارت بهداشت و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل دادیم که بعد از بررسی های لازم مقررشد تا تسهیلات لازم برای حضور و ایجاد مطب در شهرستان های شهریار، قدس و ملارد از راه سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت عرضه شود. وی ادامه داد: براین اساس، پیشنهاد معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی برای حضور متخصصان و دایر نمودن مطب در این شهرستان ها، افزایش امتیاز برخورداری از حضور در این شهرستان خواهد بود. جهانگیری تصریح کرد: تمام متخصصانی که در شهرستان های شهریار، قدس و ملارد به فعالیت پرداخته و مبادرت به دایر نمودن مطب نمایند از ۶۰ امتیاز به جای ۳۰ امتیاز برخوردار خواهند بود. معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: همینطور برای انجام اقدامات درمانی در شهرستان هایی که بیمارستان وجود ندارد، مجوز عرضه خدمات به بیماران در شهرستان های برخوردار از امکانات فراهم خواهد شد.