در گفت وگو با طب اصیل مطرح شد الزامات افزودن خدمات بیمه تکمیلی به بیمه پایه

به گزارش طب اصیل مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ورود این سازمان به مبحث خرید خدمات پیشگیرانه را هزینه بر خواند و در واکنش به برخی اظهارات در خصوص ضرورت اضافه شدن خدمات بیمه های تکمیلی به بیمه پایه، اظهار داشت: عرضه خدمات بیمه ای در این قالب منوط به افزایش بودجه سازمان بیمه سلامت خواهد بود.
مهندس طاهر موهبتی در گفت و گو با ایسنا، ضمن تاکید بر اهمیت پیشگیری بر درمان، در عین حال بر ضرورت پیش روی به سمت خرید خدمات پیشگیرانه از طرف بیمه ها اصرار کرد و اظهار داشت: همواره شعار نهادهایی که با سلامت مردم سر و کار دارند برمبنای تقدم پیشگیری بر درمان بوده است؛ چونکه این مساله در طولانی مدت می تواند سبب کاهش هزینه ها باشد.
وی ادامه داد: البته متاسفانه این مساله در بسته های ارائه خدمت دیده نشده است و ورود آن به بسته های ارائه خدمت زمان بر خواهد بود. این درحالی است که هم اکنون بودجه فعلی سازمان بیمه سلامت پاسخگوی تامین چنین نیازهایی نیست، مگر بخواهیم از هزینه کرد در بُعد درمان کاسته و به هزینه در بخش بهداشت و پیشگیری بپردازیم که این امر نیز میسر نخواهد بود و مشکلات دیگری بر سر راهمان خواهد گذاشت.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در ادامه با اشاره به برخی اظهارات در خصوص ضرورت اضافه شدن خدمات بیمه تکمیلی به سایر خدمات پایه بیمه سلامت، ضمن بیان اینکه برخی خدمات پیشگیرانه نیز می تواند در پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرد، اظهار داشت: بر طبق قانون برنامه ششم توسعه، سیاست گذاری درباب بیمه های تکمیلی بر عهده وزارت بهداشت است و بیمه سلامت می تواند بعنوان بازوی کمکی در این میان ایفای نقش کند؛ اما، باید به این امر توجه گردد که آغاز طرح بیمه های تکمیلی و ارائه خدمات بیمه ای در این قالب منوط به افزایش بودجه سازمان بیمه سلامت است.