رئیس بیمارستان توانبخشی رفیده؛ تولید وسایل کمک توانبخشی با نیاز جامعه همخوانی ندارد

به گزارش طب اصیل رئیس بیمارستان تخصصی توانبخشی رفیده، اظهار داشت: تولید وسایل کمک توانبخشی در کشور، هنوز به حد نیاز جامعه نیست.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، فریدون لایقی، بعد از بازدید از نمایشگاه تجهیزات پزشکی و توانبخشی در بوستان گفتگو، اضافه کرد: حرکت بسیار خوبی است که نمایشگاه تجهیزات توانبخشی برگزار شده است، چونکه تجهیزات ” توانبخشی ” تولید داخل کشور، نیاز به تبلیغات و اطلاع رسانی بیشتر برای آشنایی جامعه با این تولیدات دارند. وی افزود: در زمینه تولید وسایل توانبخشی به ویژه کمک توانبخشی که در مراقبت های اولیه توانخواهان نقش دارند، پیشرفت خوبی داشتیم اما هنوز به حد نیاز جامعه نیست، و در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا، راه درازی در پیش داریم. لایقی اضافه کرد: بدلیل عدم تولید بعضی از تجهیزات در داخل کشور و قیمت بالای تجهیزات وارداتی، جامعه توانخواهان و سالمندان ما امکان استفاده از برخی تجهیزات را ندارد و متاسفانه از تولید و وجود برخی تجهیزات ساخت داخل نیز با خبر نیستند، ضمن آنکه در بعضی از موارد، نیاز به آموزش دارند تا متوجه کاربرد تجهیزات در بازتوانی توانخواه شوند. وی پیشنهاد کرد: با کمک شهرداری ها و یا سازمان های مردم نهاد، در محل هایی که تردد معلولان و توانخواهان به آنجا بیشتر است، فضایی را جهت نمایش و فروش تجهیزات توانبخشی تولید داخل کشور اختصاص بدهند تا توانخواهان و خانواده هایشان با این تجهیزات، بیشتر آشنا گردند. رئیس بیمارستان تخصصی توانبخشی رفیده که با همراهی مدیرو مترون بیمارستان از این نمایشگاه بازدید می کرد، اضافه کرد: اگر بتوانیم در بیمارستان رفیده نیز فضایی را به این منظور اختصاص بدهیم، حتما نمونه هایی از تجهیزات تولید داخل را در آنجا قرار می دهیم تا افراد توانخواه و خانواده های بازگشت کننده به بیمارستان رفیده نیز از وجود این تجهیزات با خبر شده و امکان استفاده از آنها را بدست آورند. او همینطور با اشاره به اینکه آشنایی هرچه بیشتر با این تجهیزات، به کاربرد آنها در جامعه کمک می نماید، افزود: ما در بازدید از این نمایشگاه، ایده های خوبی برای پیاده کردن شرایط بهتر و با کیفیت تر برای توانخواهان گرفتیم و امیدوارم اینگونه حرکت ها مانند برگزاری نمایشگاه که هم سبب رونق تولیدات داخل کشور می شود و هم بنفع توانخواهان خواهد بود، گسترش یابد. بیمارستان تخصصی توانبخشی رفیده همچون مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی است که با کادری مجرب از اعضای هیات علمی و متخصصان، و ۸۵ تخت بستری انواع خدمات توانبخشی را به بیماران و نیازمندان در مرحله تحت حاد، ارائه می دهد.

منبع: