تاثیر تهاجم قارچی در بروز نوعی سرطان لوزالمعده

طب اصیل: نتایج یک بررسی آزمایشگاهی در ایالات متحده نشان داده است که ˮتهاجم قارچیˮ می تواند در شروع برخی موارد سرطان لوزالمعده نقش داشته باشد.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، قارچ های موجود در روده می توانند به لوزالمعده راه پیدا کنند و تغییراتی را در سلول های طبیعی ایجاد کنند که در نهایت به سرطان منجر می شود.
یافته های بدست آمده می تواند به پیشرفت هایی در پیشگیری و درمان سرطان لوزالمعده کمک نماید چونکه این بیماری اغلب بموقع تشخیص داده نمی گردد و می تواند کشنده باشد.
تحقیقات جدید بر نوع خاصی از سرطان موسوم به آدنوکارسینوم پانکراس تمرکز داشت که احتمال مرگ بیمار در مدت دو سال وجود دارد.
پژوهشگران این مطالعه تاکید کردند: درحالیکه هنوز عوامل دقیق سرطان لوزالمعده معین نمی باشد انجمن سرطان آمریکا اعلام نموده است که ویروس ها، باکتری ها و انگل ها می توانند به تحریک تومورهای سرطان پانکراس کمک کنند. هرچند نقش قارچ ها در گسترش تومورهای سرطانی تابحال مورد بررسی قرار نگرفته بود.
پژوهشگران آمریکایی در این زمینه اظهار داشتند: درحالیکه در مطالعات پیشین نشان داده شده باکتری ها می توانند از روده به پانکراس راه پیدا کنند اما این نخستین مطالعه ای است که تایید می کند قارچ ها نیز چنین قابلیتی را دارند و تغییرات جمعیت قارچ ها رشد سلول های سرطانی را به همراه دارد.
به گزارش سایت تخصصی هلث دی نیوز، آدنوکارسینوم پانکراس سرطان مجرای پانکراس است که بوسیله آن اسید معده به روده ها وارد می شود. این تغییرات سبب می شود میزان قارچ ها در روده و پانکراس غیرعادی شود و سلول های پانکراس بدخیم شوند.

منبع: