در سمینار مدیریت خون بیمار؛ بررسی مصرف نابجای تزریق خون در کودکان و نوزادان

به گزارش طب اصیل یک فوق تخصص خون و سرطان، درباره استفاده از درمان های جانبی با کاهش موارد مصرف نابجای تزریق در کودکان بالای چهار ماه، توضیحاتی عرضه داد.

به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، شهلا انصاری فوق تخصص خون و سرطان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در سمینار مدیریت خون بیمار با مبحث تخصصی تزریق خون و فرآورده های آن در کودکان و نوزادان با رویکرد کاهش مصرف که در سالن اجتماعات بیمارستان مفید برگزار شد، درباره موارد مصرف گلبول قرمز در کودکان بالای چهار ماه و استفاده از درمان های جانبی با کاهش موارد مصرف نابجای تزریق صحبت کرد.
در ادامه، آذر کیوان فوق تخصص خون اطفال و عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون، درباره تعریف مدیریت خون بیمار و کاربرد آن در زمینه های هماتولوژی کودکان سخنرانی نمود.
محمد فرانوش فوق تخصص خون و سرطان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، موارد مصرف گلبول قرمز در نوزادان و کودکان زیر چهار ماه و استفاده از درمان های جانبی با هدف کاهش موارد مصرف نابجای تزریق را بیان نمود.
حسن ابوالقاسمی فوق تخصص خون و سرطان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در ارتباط با موارد مصرف فرآورده های پلاکتی در کودکان و نوزادان و استفاده از درمانهای آلترناتیو با رویکرد مدیریت خون بیمار صحبت کرد.
پیمان عشقی فوق تخصص خون و سرطان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در مورد موارد مصرف فرآورده های پلاسمایی در کودکان و نوزادان و استفاده از درمان های آلترناتیو با رویکرد مدیریت خون بیمار سخنرانی کرد و در پایان، غلامرضا باهوش فوق تخصص خون و سرطان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مبحث استفاده از درمان های مدیکال و داروهای جانبی جدید بعنوان درمان های جایگزین تزریق فرآورده های سلولی و پلاسمایی در کودکان و نوزادان را تدریس کرد.