مدیرکل نظارت سازمان نظام پزشکی عنوان کرد؛ شرط طبابت پزشکان، درج تبلیغات در مهر پزشک ممنوع می باشد

به گزارش طب اصیل مدیرکل نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به آئین نامه استانداردسازی تابلو، مهر و سرنسخه موسسات و شاغلان پزشکی، اظهار داشت: نسخ صادر شده بدون مهر، فاقد اعتبار است.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، فربد رهنمای چیت ساز، در مورد مراحل ساخت مهر پزشکان، اضافه کرد: در ابتدا تمام فارغ التحصیلان دانشگاه های علوم پزشکی باید عضو سازمان نظام پزشکی شوند چونکه در غیر این صورت نمی توانند به طبابت مشغول شوند. وی افزود: طبق تبصره ۲ ماده ۴ فصل سوم قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی حتی اگر شخصی از معتبرترین دانشگاه علوم پزشکی هم فارغ التحصیل شود برای طبابت و پرداختن به حرفه پزشکی باید حتما عضویت سازمان نظام پزشکی را داشته باشد. چیت ساز اظهار داشت: سازمان نظام پزشکی به هر یک از اعضای خود شماره ای منحصر به فرد به نام شماره نظام پزشکی اعطا می کند که در مورد پزشکان و دندانپزشکان متشکل از یک عدد و در مورد سایر حرف پزشکی مانند داروساز، ماما، شنوایی سنج و علوم آزمایشگاهی متشکل از یک حرف و عدد است. مدیر کل نظارت سازمان نظام پزشکی کشور خاطرنشان کرد: امضای پزشکان و دندانپزشکان و سایر حرف پزشکی از همان زمان عضویت در سامانه نظام پزشکی ثبت شده و می توانند برای خود مهر بسازند. چیت ساز با اشاره به اینکه نسخه پزشکان با امضا و مهر آنان مستند می شود، اظهار نمود: مهر پزشکان دارای مشخصات و استانداردهایی است که فارغ التحصیلان رشته های پزشکی برای ساخت آن باید موارد قید شده در آئین نامه مربوطه را رعایت نمایند.
وی در بیان استانداردهای قید شده در آئین نامه برای ساخت مهر اعضای سازمان نظام پزشکی بیان کرد: درج نام و نام خانوادگی به همراه پیشوند یا پسوند احتمالی، درج شماره عضویت نظام پزشکی، درج عناوین پروانه طبابت به زبان فارسی و در صورت نداشتن پروانه مطب درج حداقل یکی از عناوین مندرج در گواهینامه یا دانشنامه به زبان فارسی از الزامات است.
مدیرکل نظارت سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سؤال که آیا اعضای سازمان نظام پزشکی می توانند به صورت اختیاری مواردی را در مهر خود درج کنند، اظهار داشت: درج عناوین علمی دانشگاهی و نام موسسه ای که پزشک در آن مشغول به طبابت است صرفا جهت استفاده در سرنسخه همان موسسه و همینطور درج عناوین فوق به زبان انگلیسی مشروط برآن که نام فارسی آن موجود باشد از موارد اختیاری است که اعضای سازمان نظام پزشکی می توانند در ساخت مهر خود از این موارد استفاده کنند.
چیت ساز درج نوع خدمت را در مهر ممنوع دانست و اظهار نمود: درج عنوان رشته ای غیر از رشته مدرج در پروانه مطب حتی بدون ذکر تخصص یا فوق تخصص و همینطور درج عضویت در انجمن های علمی داخلی یا خارجی در مهر طبابت ممنوع می باشد.
مدیر کل نظارت سازمان نظام پزشکی کشور خاطرنشان کرد: درج هر گونه تبلیغات در مهرها ممنوع بوده اما محدودیتی از بابت فونت، اندازه و رنگ جوهر استفاده شده در مهر وجود ندارد.