رئیس انجمن جراحان عروق ایران؛ افراد سیگاری مراقب بیماری برگر باشند

به گزارش طب اصیل رئیس انجمن جراحان عروق ایران، در ارتباط با شیوع بیماری برگر و ارتباط آن با مصرف دخانیات، توضیحاتی عرضه داد.

به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، محمدرضا کلانتر معتمدی، در نشست هیئت مدیره انجمن جراحان عروق ایران در بیمارستان شهدای تجریش، اظهار داشت: بیماری برگر یا ترومبوآنژئیت انسدادی، نوعی اختلال انسدادی غیرآترواسکلروتیک سرخرگ ها و سیاهرگ های کوچک تا متوسط در اندام های فوقانی و تحتانی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اضافه کرد: علت این انسداد التهاب مکرر و پیش رونده و ایجاد لخته در دیواره رگ ها است.
کلانتر معتمدی، به علایم بیماری برگر اشاره نمود و اظهار داشت: از علایم این بیماری می توان به درد متناوب انگشتان و زخم های دردناک بر روی نوک انگشتان دست و پا اشاره نمود.
وی با عنوان این مطلب که بیماری برگر درمان قطعی ندارد و گاه منجر به قطع عضو می شود، افزود: این بیماری شیوع جهانی دارد ولی بیشتر در خاورمیانه، مدیترانه و خاور دور مشاهده می شود و شیوع آن با افزایش مصرف سیگار در جوامع نسبت مستقیم دارد.
رئیس انجمن جراحان عروق ایران، اظهار داشت: با عنایت به اینکه مبتلا شدن به بیماری برگر معمولاً با استفاده از مشتقات تنباکو به خصوص سیگار ارتباط دارد، تنها راه پیشگیری از پیشروی سریع بیماری در فرد، ترک کامل سیگار و فرآورده های تنباکو است.