عضو هیئت مدیره انجمن ارتودنتیست های ایران مطرح کرد؛ بهترین سن درمان تخصصی ارتودنسی در دختران و پسران

به گزارش طب اصیل عضو هیئت مدیره انجمن ارتودنتیست های ایران، در مورد بهترین سن درمان کوچکی فک پایین، در دختران و پسران، توضیحاتی عرضه داد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، فاضل فیروزی، با اشاره به بهترین زمان درمان کوچکی فک پایین در دختران و پسران، اظهار داشت: درمان تخصصی ارتودنسی همانند سایر موارد درمانی نیازمند پوشش بیمه ای است ولی این مورد در کشور مورد غفلت قرار دارد. وی در آستانه برگزاری هفدهمین گردهمایی علمی سالانه و چهاردهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران، اظهارداشت: بهترین سن برای ویزیت ارتودنسی ۶ تا ۷ سال و بهترین سن انجام درمان ارتودنسی در ناهنجاری فکی بزرگی فک پایین یا کوچکی فک بالا زیر ۱۰ سال است. وی ادامه داد: بهترین زمان درمان کوچکی فک پایین در دختران ۱۰ – ۹ سالگی و پسران ۱۲- ۱۱ سالگی است همینطور بهترین سن درمان ارتودنسی ثابت در اوایل سیستم دندانی دائمی و حدود ۱۲ سالگی است، باآنکه درمان ارتودنسی ثابت برای حرکات دندانی محدودیت سنی ندارد. عضو هیئت مدیره انجمن ارتودنتیست های ایران افزود: نوع درمان ارتودنسی در زنان و مردان با هم تفاوتی ندارد اما درمان ارتودنسی فکی در کوچکی فک پایین در دختران باید زودتر آغاز شود. دبیر اجرایی هفدهمین گردهمایی علمی سالانه و چهاردهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران تصریح کرد: درمان تخصصی ارتودنسی همانند سایر خدمات درمانی نیازمند پوشش بیمه ای است اما متاسفانه هنوز در کشور ما این خدمات درمانی به صورت مناسبی تحت پوشش بیمه ها نیست. این متخصص ارتودنسی اظهار داشت: باآنکه بعضی بیمه های تکمیلی، بانک ها و بعضی ارگان ها تا حدی قسمتی از هزینه درمان تخصصی ارتودنسی را تحت پوشش قرار می دهند، اما با عنایت به نیاز جامعه به خدمات پیشگیری و تخصصی درمان ارتودنسی، این میزان ناکافی است. وی به برگزاری هفدهمین گردهمایی علمی سالانه و چهاردهمین کنگره بین المللی ارتودنتیست های ایران اشاره نمود و تصریح کرد: این کنگره ۱۴ تا ۱۷ آبان ماه سال جاری در پژوهشگاه صنعت نفت تهران با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته از داخل و خارج کشور برگزار می گردد. جدیدترین دستاوردهای علمی مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت همینطور تم کنگره، افق های جدید در ارتودنسی است. فاضل فیروزی تصریح کرد: سخنرانانی از داخل و خارج از کشور در این کنگره حضور دارند و علاوه بر این که متخصصین ارتودنسی می توانند از مباحث مورد توجه در این کنگره بهره مند شوند، دندانپزشکان، سایر رشته های تخصصی دندانپزشکی و رزیدنت های تخصصی هم از دیگر مخاطبان این کنگره خواهند بود.