عضو هیات علمی پژوهشگاه درمان ناباروری ابن سینا مطرح کرد رفع تابوانگاری در ناباروری باید از زوجین شروع شود

به گزارش طب اصیل عضو هیات علمی پژوهشگاه درمان ناباروری ابن سینا اظهار داشت: رفع تابوانگاری در سوژه ناباروری باید ابتدا از زوجین و سپس از خانواده ها شروع شود.

به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، بهزاد قربانی عضو هیات علمی پژوهشگاه درمان ناباروری ابن سینا بامداد امروز در نشست نقد و بررسی لطمه شناسی تابوانگاری ناباروری اظهار داشت: تجربه نشان میدهد تغییر باورهای غلط خصوصاً در حوزه ناباروری منجر به بهبود زندگی می شود اما متاسفانه رفتن به سمت تابوها منجر به برچسب خوردن افراد و ایجاد باورهای نادرست می شود.
وی اضافه کرد: وقتی با یک زوج نابارور برخورد می نماییم در ابتدا آنها این مساله را منکر می شوند و این مرحله نخست در تابلوانگاری ناباروری است اما هدف ما از بین بردن این تفکر و حرکت دادن افراد به سمت مکانیزم های دفاعی پخته است.
قربانی افزود: مرحله بعدی برای این هدف برنامه ریزی زوجین برای آینده همچون مراجعه به مراکز ناباروری است.
وی با اشاره به اینکه تابوانگاری ناباروی به دو بخش تقسیم می شود اظهار داشت: در ابتدا حس گناه در بین زوجین ایجاد می شود و هر کدام از طرفین تصور می کنند که به زندگی طرف مقابل لطمه زده اند بخش دیگر احساس شرم زوجین در مقابل خانواده و جامعه است. این در حالیست که این مساله تنها یک بیماری است و به دست خود افراد نیست.
وی درباره نقش افراد در شکستن تابوی ناباروری اضافه کرد: اگر زوجین احساس گناه و شرم را از خود دور کنند می توانند در این زمینه موفق باشند. از طرف دیگر این افراد باید اعتماد به نفس خودرا در این زمینه بالا ببرند اما نیازی نیست که به تمامی سوالات دیگران درباره جزئیات این مساله توضیح دهند.
وی اشاره کرد: زوجین بجای پنهان کردن ناباروری خود در مقابل خانواده ها آن با را جرات بیان کنند اما از بیان جزئیات اجتناب کنند.

منبع: