در یک نشست مشترک مطرح شد؛ تامین دستگاه های دیالیز در کشور توسط هیئت امنای صرفه جویی ارزی

طب اصیل: هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، آمادگی خودرا جهت انعقاد تفاهم نامه برای تامین دستگاه های دیالیز سراسر کشور اعلام نموده است.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، در نشست مشترکی که با حضور مهدی یوسفی رئیس هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، سیدحسین صفوی مدیرکل تجهیزات پزشکی و اعضای هیئت مدیره شرکت تجهیزات پزشکی برگزار شد، درباب پشتیبانی از تولید داخل و خرید تضمینی دستگاه های دیالیز، بحث و تبادل نظر شد. در این نشست، هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، آمادگی خودرا جهت انعقاد تفاهم نامه سه ساله برای تامین و رفع نیازهای دستگاه های دیالیز در مراکز درمانی سراسر کشور برمبنای نیازسنجی معاونت درمان وزارت بهداشت، اعلام نموده و مقرر شد اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.

منبع: