دبیرکل سازمان ملل متحد: خاتمه دادن به ایدز، با همراهی جوامع میسر می شود

به گزارش طب اصیل دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی ایدز، خاتمه دادن به ایدز را نیازمند همراهی جوامع عنوان نمود.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، در پیام آنتونیو گوترش آمده است: «پایان دادن به همه گیری ایدز تا سال ۲۰۳۰، همانگونه که متعهد به انجام آن بر مبنای آرمان های توسعه پایدار هستیم، نیازمند تلاش مداوم مبتنی بر همکاری خواهد بود.

سازمان ملل متحد، دولت ها، جامعه مدنی و سایر شرکا با همکاری یکدیگر برای افزایش دسترسی به خدمات سلامت همچنین، پیشگیری از گسترش موارد جدید اچ آی وی تلاش کردند. بیشتر از ۲۳ میلیون انسان که با اچ آی وی زندگی می کنند، در ۲۰۱۸ خدمات درمانی دریافت نمودند.

جوامع بشری در سراسر جهان در بطن این پاسخ قرار دارند، کمک به مردم برای احقاق حقوق شان، افزایش دسترسی به خدمات اجتماعی و سلامت عاری از انگ، تضمین اینکه خدمات به افرادی برسد که از همه صدمه پذیرتر و به حاشیه رانده شده ترند و فشار آورده شود تا قوانین تبعیض آمیز تغییر کنند. همانگونه که مبحث روز جهانی ایدز امسال به درستی تاکید دارد، جوامع تفاوت ایجاد می کنند.

در عین حال نیازهای رفع نشده هنوز باقی است. به عبارت دیگر رقم بی سابقه بالغ بر ۳۸ میلیون انسان با اچ آی وی زندگی می کنند؛ در حالیکه سال قبل منابع مورد نیاز برای پاسخ به همه گیری، یک میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. بیشتر از هر زمان دیگر، احتیاج به بهره بردن از نقش سازمان های جامعه محوری است که مدافع همتایان خود هستند، خدمات اچ آی وی عرضه می دهند، از حقوق بشر دفاع و حمایت می کنند.

جایی که جوامع فعال می باشند، شاهد تغییر هستیم، می بینیم که سرمایه گذاری نتیجه می دهد و نظاره گر برابری، احترام و کرامت هستیم.

با همراهی جوامع می توانیم به ایدز خاتمه دهیم.»

این پیام در مراسم روز جهانی ایدز که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، توسط اوگوچی دنیلز – هماهنگ کننده و نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران قرائت شد.